Detta skrev och publicerade jag på X den 5 november på förmiddagen:

Den 6 november på eftermiddagen svarade Skatteverket:

Stort tack till den anställda hos Skatteverket för att den svarade så föredömligt snabbt!

Mina kommentarer till frågorna och svaren:

 1.  Jag tänker mig att Migrationsverket får möjlighet att knappa in besked om lagakraftvunnet utvisningsbeslut till Skatteverket, där man då genast kan se uppgiften på sina datorer. Skatteverket spärrar i sina register personen ifråga från det datum utvisningsbeslutet träder i kraft, och markerar att personen inte längre är folkbokförd i Sverige. Att ”personen ifråga ska själv meddela om sin flytt från Sverige” är knappast rimligt att förvänta sig.

Om Migrationsverket har skickat information om att utvisning gällande en viss person vinner laga kraft ett visst datum, ter det sig onödigt att ”Skatteverket utreder om personen är kvar på adressen eller inte”. En arbetsgivare eller annan person eller instans som behöver uppgiften kan då mycket enkelt kontakta Skatteverket och omgående få besked om att från ett visst datum är en viss person inte längre folkbokförd i Sverige.

Polisen, som självklart är den myndighet som verkställer utvisningar när återresa inte sker frivilligt, har den angivna folkbokföringsadressen  aktiv i sina register tills personen lämnat Sverige. Därefter finns den kvar som ”inaktiv”.

2.  ”I normalfallet behövs ett giltigt uppehållstillstånd för att bo i Sverige”, skriver Skattemyndigheten. Ja, så ”i normalfallet” ska väl då personer avregistreras ur folkbokföringen, och de fall som av någon anledning inte ingår i ”normalfallet” (jag vet inte vilka fall det gäller), kan införas en särskild anmärkning i registret om detta och hanteras så som ett sådant fall ska hanteras.

3.  Det är glädjande att informationsutbyte pågår mellan myndigheterna och att tekniska lösningar håller på att utvecklas. ”Bättre sent än aldrig” heter det. En lite bättre paroll är dock: ”Bättre tidigt än sent”.

Jag förstår givetvis att det här är ett stort och omfattande uppdrag, att nu, flera decennier för sent, bygga ett hållbart folkbokföringssystem och önskar berörda myndigheter och regeringen lycka till med att få det på plats så snart det bara är möjligt.

Klicka på textrutan för att läsa texen.

Här kan man läsa en hel del om folkbokföringssystemet i Finland. Om vilka uppgifter det omfattar och om registret ”Lag om Utlänningsregistret”, som den 15 september 2022 fick rubriken ”Lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen” .

Kort ur texten:

Befolkningsdatasystemet är ett rikstäckande elektroniskt register med basuppgifter om finska medborgare och utlänningar som är stadigvarande eller tillfälligt bosatta i Finland. Systemet omfattar även uppgifter om byggnader, byggprojekt och lägenheter samt om fastigheter.

Uppgifterna används för hela samhällets informationsförsörjning, till exempel av den offentliga förvaltningen, för att ordna val, för beskattning och juridisk förvaltning samt för forskning och statistikföring. Även företag och sammanslutningar kan få tillgång till befolkningsdatasystemet. I befolkningsdatasystemet lagras grundläggande identifierande uppgifter om personer och byggnader.

Följande uppgifter finns registrerade hos myndigheten:

Personuppgifter som registreras är bland annat

•  namn
•  personbeteckning
•  adress
•  medborgarskap
•  modersmål
•  familjeförhållanden
•  uppgifter om födelse och dödsfall

Slutkommentar: Med de insikter som regeringen och myndigheterna har, kan man bara önska och hoppas att all kraft och allt kunnande som kan uppbådas, sätts in för att lösa såväl juridiska som praktiska frågor som måste lösas på det här viktiga området.

© denna sajt.