Finland.

Lagförslaget om att höja kraven för att kunna ansöka om finländskt medborgarskap godkändes i riksdagen efter en omröstning där rösterna föll 98 mot 81.

Nya krav för medborgarskap

Reglerna från och med oktober 2024 . Det som gäller fram till dess inom parentes.

  • Boendetid: Åtta år (fem år)
  • Undantag i boendetid för dem som fått internationellt skydd: Nej  (ja)
  • Boendetid för statslösa, makar till finska medborgare och barn som fyllt 15 år: Fem år  (fyra år)
  • Boendetid, om avvikelse från den görs av synnerligen vägande skäl: Tre år  (två år)
  • Totalt antal dagar utomlands som godkänns som boendetid: Ett år  (över två år)
Källa: Svenska Yle den 1 juli 2024.