Klicka på textrutan för att läsa artikeln på den största finska dagstidningen Helsingin Sanomats sajt (på finska).

Vilka insjuknade i den första vågen av viruset? Helsingin Sanomat har utrett vad vi känner till om coronapatienterna

Ur texten:

7.279 personer, 0,13 procent av finländarna. Så många vet man har drabbats av den “första vågen” av Covid-19, orsakad av coronaviruset i Finland. Av dem dog 329. En del befinner sig fortfarande på sjukhus, de flesta insjuknade åkte aldrig till sjukhuset. Vad känner vi till om dem, och vad berättar det för oss om det nya coronaviruset? Det försöker forskare runt om i hela Finland nu ta reda på, bland annat på olika universitet och på Institutet för hälsa och välfärd (THL). Men statistiken måste hanteras med försiktighet, betonar THL-experten Jussi Sane. Siffrorna är inte alltid vad de ser ut att vara.

Baserat på testresultaten verkar smittan ha drabbat såväl unga som gamla, dock till minsta del personer under 20 år. Åldersfördelningen har emellertid inte förblivit oförändrad: i början av epidemin drabbade sjukdomen oftare äldre, men nu är smittan koncentrerad till män i arbetsför ålder. I själva verket har medelåldern för personer smittade med corona sjunkit under epidemin; den var i april 45 år, i maj 41 år och i juni var medelåldern endast 39 år.

Enligt Jussi Sane, THL, går det dock inte att dra den direkta slutsatsen ur statistiken att vissa åldersgrupper skulle ha vissa egenskaper som gör dem särskilt mottagliga för viruset. Förändringar i patientgruppen förklaras mer troligt av virusets väg i en population vars beteende styrs av förändrade (eller “föränderliga”) begränsningar.
———-
Vårens epidemi i Finland var mycket liten jämfört med internationella siffror. 7.279 personer betyder i genomsnitt cirka 131 smittade per 100.000 invånare, men smittan har spridit sig mycket ojämnt över kartan.
———-
Människor i gruppen som dött har varit mycket gamla. 52 procent av dem är kvinnor, men å andra sidan utgör kvinnor i de allra äldsta åldersklasserna en majoritet. Mer anmärkningsvärt är, att över 90 procent av dem som dött, förutom hög ålder, hade en eller flera underliggande sjukdomar. Personerna i den största gruppen, 44 procent, bodde innan de dog på någon form av äldrevårdsboende.

Knappt 40 av de döda är under 70 år. Men även det ger, enligt Jussi Sane, en alltför dyster bild. Av de yngre som dött hade nästan alla en allvarlig annan sjukdom som cancer eller hjärtproblem.
———-
Särskilt underrepresenterade i Finlands coronastatistik är 60-75-år gamla, aktiva människor. De har varit ytterst lite representerade bland dem som smittats av coronaviruset under våren, i förhållande till den ålderskategorins storlek.

Kommentar: Ovanstående är en ganska liten del av en lång text som jag alltså inte har översatt i sin helhet. Dock finns en del av det viktigaste med.

Bekräftade fall har ökat med 12 sedan HS skrev sin artikel, därav de olika antalen i artikeln resp i inforutan.
Källa: Yle
Merit Wager © den översatta texten på denna sajt.

 

 

 

En penninggåva innebär en frivillig donation. Den innebär inte att någon tjänst utförs eller att några varor tillhandahålls. En donation uppskattas stort, det är tids- och kunskapskrävande att göra research, ha kontakt med många samhällsaktörer och andra och att skriva texter. Och inte minst att översätta texter till svenska. En donation är dock givetvis inget krav för att få läsa och ta del av de över 9700 texter i olika ämnen som finns på den här sajten.