Klicka på textrutan för att läsa artikeln på finska.

SDP-representanten al-Taee har också varit inblandad i en vårdnadstvist – så här sa tingsrätten om saken

Tidningen Seiska var först (9 maj) med att publicera uppgifter om riksdagsledamoten (SDP) Hussein al-Taees stormiga privatliv. Det rör sig om al-Taees äktenskap som slutade i skilsmässa för knappt tio år sedan. Hans ex-hustru berättar bland annat att hon flydde till ett kvinnohus. Parets barn var under vårdnadstvisten 3, 4 år gammalt.

Iltalehti har fått tillgång till dokumenten rörande vårdnadstvisten. Tingsrätten konstaterade att det påståtts olika saker från båda hållen, som inte med säkerhet kunde bevisas, uppgifterna var också motsägelsefulla. Kvinnan berättade att hon upplevde al-Taee och hans släktingar hotfulla. al-Taee å sin sida befarade att ex-frun skulle ta barnet till Irak.

I vårdnadstvister ingår som en del att det riktas alla möjliga anklagelser och framförs påståenden som inte bevisats, konstaterade tingsrätten. Som också angav att:

– Tingsrätten kan konstatera, utan att kritisera någondera parten mer än den andra, att det i fallet har förekommit svartmålning av den andra parten från båda föräldrarna.

I sin dom framhöll domstolen att enligt gängse förfarande ska hänsyn tas i första hand till barnets bästa.

– När rätten utvärderar omständigheterna och bevisen, kan rätten som utgångspunkt se att det bästa för barnet är att bo hos fadern. Å andra sidan finns det heller inget hinder för att barnet skulle kunna bo hos sin mamma.

Domstolen beslutade att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad av barnet och att det ska bo hos sin far.

Kommentar: Det är förståeligt att det nu grävs fram och rapporteras om allt kring den här mannen, som för bara två veckor sedan ännu var en hyllad och mycket populär man, alldeles nybliven riksdagsledamot och tidigare fredsförhandlare för prestigefyllda CMI. En man med en strålande karriär både bakom och framför sig.

Samtidigt kan man tycka att hans privatliv – skilsmässa och vårdnadstvist – egentligen inte skulle behöva göras offentligt. Han bedömdes ju som lämplig vårdnadshavare och barnet placerades hos honom. Eftersom jag skrivit om Hussein al-Taee tidigare och följer vad som händer i hans fall, har jag ändå översatt den här texten ur Iltalehti, en Finlands största kvällstidningar. Trots att jag alltså inte tycker att dessa privata omständigheter från tio år tillbaka nödvändigtvis behövde dras upp.

Tidigare texter här:
•  Finland. Nyvald SDP-riksdagsledamot i blåsväder för nedsättande nättexter om judar, sunnimuslimer, kurder och homosexuella. – 26 april 2019
 Finland. Den nyvalda SDP-riksdagsledamoten Hussein al-Taee ber nu om förlåtelse för att han skrivit nedsättande om bland annat judar och homosexualitet – 30 april 2019
•  Finland. Centralkriminalpolisen: Det finns inte anledning att misstänka Hussein al-Taee för brott med anledning av hans skriverier. – 8 maj 2019
•  Finland. Antti Rinne, SDP, kände inte till Hussein al-Taees skriverier: ”Också vi har blivit lurade.” – 2 maj 2019
•  Finland. SDP-riksdagsledamoten Hussein al-Taee har intagits på sjukhus. – 2 maj 2019

Här kan man läsa om en del av Hussein al-Taees insatser för CMI.

© Översättning Merit Wager.