Klicka på textrutan för att läsa hela artikeln på Hufvudstadsbladets sajt.

Ur texten:

Finländska elever uppvisar goda resultat i Pisaundersökningarna trots att de tillbringar förhållandevis lite tid på lektionerna i skolan.

Skoleleverna i Finland tillbringar i regel mindre tid på lektioner än eleverna i andra länder som ingår i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Det visar OECD:s kartläggning av utbildningsarrangemangen i 79 olika länder eller områden.
———–
OECD har kartlagt hur mycket tid eleverna som deltagit i undersökningen tillbringar på lektioner i modersmål, främmande språk, matematik och naturvetenskapliga ämnen. Enligt rapporten tillbringar en 15-årig finländsk elev klart mindre tid på lektioner i modersmål, matematik och naturvetenskapliga ämnen än en genomsnittselev i OECD-länderna.

När det gäller främmande språk tillbringar finländska elever mer tid på lektioner än en genomsnittselev i OECD-länderna, men skillnaden är liten.

Trots mindre tid på lektioner uppvisade finländska elever goda resultat i den mätning av inlärningsresultaten som ingick i Pisaundersökningen 2018. Undersökningen fokuserade framför allt på läskunnighet.
———–
OECD har även kartlagt hur många 15-åriga elever som deltagit i småbarnspedagogik eller förskola. 97,7 procent av de finländska eleverna har sammanlagt deltagit i småbarnspedagogik eller förskola i åtminstone ett års tid. Småbarnspedagogik och förskola är överlag mycket vanligt i OECD-länderna: 93,8 procent av alla elever i undersökningen har tagit del av någondera eller båda i åtminstone ett års tid.

Enligt OECD tyder elevernas inlärningsresultat på att småbarnspedagogik och förskola stöder barnens inlärning. De som deltagit i småbarnspedagogik eller förskola i mindre än ett år eller inte alls uppvisar enligt rapporten sämre resultat i läskunnighet än övriga elever.