En migga konstaterar:

Jag har sett så många LMA-kort tagna redan 2015 i gymnasieärendena – vuxna män. På fotografierna som togs av dem då, 2015, syns det att de redan var så gamla som de är nu, så att säga. Minst.

De – främst afghaner – sökte asyl som 15-17 år gamla, men på korten ser de mer åldersadekvat ut som 22-23… DÅ. I vissa fall, åtminstone på deras mer nytagna kort inför Nya gymnasielagen, NGL så kan de nog snarare vara i 35-40-årsåldern. Inte alla, men många.

Det rådde något av en ”det tar vi senare”-attityd kring ansökningarna 2015. Typ:

”Asyl (de som hanterade asylärenden, min anm.) får skriva upp dem vid beslut”.

Hade man gjort rätt då, så hade de här personerna aldrig tilldelats en massa gode män som nu strider med näbbar och klor för dem.

Det var ju inte många barn bland de här männen…

Kommentar 1: Detta nästintill patologiskt flagellantiska agerande när det gäller det viktiga området “asyl” saknar motstycke. I hela världen. Faktiskt.

Kommentar 2: På det här området har samma sorts absoluta och totala ovilja att se sanningen varit förhärskande som när det gällde de så kallade apatiska barnen. Detta trots alla tydliga tecken på att “ensamkommande barn” varit en lika stor vanföreställning.

Brasklapp: Visst förekom det minderåriga bland de vuxna afghanerna. 16, 17-åringar.

Tillägg: Men de, som faktiskt var 16, 17 år gamla hade ytterst sällan, så gott som aldrig asylskäl. Man kan knappast ha asylskäl mot sitt medborgarskapsland Afghanistan (mot vilket eventuellt skyddsbehov alltid prövas) om man till exempel levt större delen, eller rentav hela sitt liv, i ett annat land som Iran eller Pakistan? Och om man som 16-åring kom från Afghanistan, utsänd av familjen, hade man ytterst, ytterst sällan några faktiska, egna asylskäl.

Och

Klargörande: Det råder ett missförstånd, som aktivisterna och okunniga journalister har fått folk, som inte är insatta i asylfrågor, att tro på. Nämligen att en person som är minderårig i princip alltid har rätt att få uppehållstillstånd i Sverige. Enbart på grund av sin ålder, trots avsaknad av asylskäl.

Apparaten kring dessa män har varit så framgångsrik att till och med riksdagsledamöter och myndighetspersoner låtit sig dras med. Journalister likaså. Det har förstås varit bekvämare att svälja de välformulerade skriverierna från aktivisterna, de som hela tiden stått bakom afghanska asylsökandes ålderslögner. Aktivisterna, som ju dessutom också måste känna till att även faktiskt minderårigas eventuella asylskäl enligt lag utreds på samma grunder som vuxnas och alltid gentemot deras medborgarskapsland.

Lästips
Afghanistan
afghaner
hazarer
ensamkommande
Nya gymnasielagen
åldersbedömning
Centerpartiet ensamkommande

Lagrådet

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget så att citatet kan läsas i sin kontext.