En bloggläsare hade frågat Skatteverket följande och skickade information om saken till mig (tack för det!):

Vad händer när de ”ensamkommande flyktingbarnen”, sådana som ljugit och dragit ifrån ett antal år på sin faktiska ålder, uppnår sin biologiska pensionsålder och då inser att de tvingas arbeta (om de har arbete), och/eller vänta på bostadsbidrag flera år till?

Kan det bli möjligt att efterkorrigera registrerad ålder på egen begäran? Eller är det kanske så redan idag?

Bloggläsaren kontaktade Skatteverket som svarade så här (vissa uppgifter borttagna för att enskilda personer inte ska ”hängas ut”.

Från: servicejouren@skatteverket.se
Ämne: Sv: Re: Privat-Personuppgifter ID: XXXXXXXXXXXX
Datum: 13 juni
Till: XXXXXX

Vad gäller uppgifter i folkbokföringsregistret har i praxis slagits fast, bland annat Kammarrätten i Jönköpings dom 2015-03-27 Mål nr 2188-14, att utgångspunkten bör vara att de är korrekta. Presumtionen har motiverats med att om stabiliteten och tillförlitligheten i folkbokföringen ska bibehållas, bör ett fattat och registrerat beslut normalt inte ändras, eftersom beslutet kan ha verkningar i flera olika avseenden. En förutsättning för att uppgifter ska kunna ändras i folkbokföringsregistret är därför att den enskilde kan visa att de registrerade uppgifterna är oriktiga och att andra uppgifter är riktiga.

Med vänlig hälsning
NN
handläggare, Folkbokföring

14 juni 2016 från bloggläsaren:

Läste du domen som låg till grund för Skattekontorets byråkratiska svar till mig?

Ganska intressant om en man som ljugit vid ankomsten till Sverige 1989 nu vill ändra både födelsedag, år och månad samt för- och efternamn och födelseort och -land!

Utdrag ur domen från Jönköpings kammarrätt

Kommentar 1: Här är en man som ljugit och bedragit sig in i Sverige. Och så har han mage att ömka sig själv (!) för att han “aldrig kunnat föreställa sig det lidande som han orsakats härav”. Vilket lidande han orsakats av sina egna lögner, alltså. Inte vilka kostnader han falskeligen orsakat Sverige! Skam går på torra land, men inte för alla. En del har helt enkelt ingen skam i kroppen överhuvudtaget.

Kommentar 2: Anställda vid Skatteverket får gärna höra av sig – anonymt eller med namn – via Info och berätta om fler sådana här eller liknande fall. Och fall där människor “bara” vill ändra en del av sina uppgifter och inte som ovan precis allt de har angett när de på bedrägliga grunder sökte och fick skydd i Sverige.

 

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.