Klicka på bildrutan för att se inslaget.

Who’s running the show?

Vem styr landet? Är det hazarerna från i huvudsak Iran tillsammans med vistårinteut-aktivister och andra “grupperingar” som ska styra den svenska asylhanteringen genom utpressning: “Vi lämnar inte Medborgarplatsen innan utvisningarna till Afghanistan stoppas”.

När detta skrivs är det dagen innan deras demonstrationstillstånd – som de överhuvudtaget inte efterlevt – upphör. Så är det dessa asylsökande och före detta asylsökande med stor hjälp av kringpersoner och -grupper som styr, eller är det svenska myndigheter och domstolar?

Efter att ha sett och hört de här demonstranterna, starkt understödda av till stor del alltför aningslösa svenskar som fått för sig att svensk lag inte ska behöva följas vare sig vad gäller demonstrationer eller att man ska lämna landet när man fått avslag på sin asylansökan, är det lätt att se att man i Sverige inte har kontroll i sitt eget land. Och att man inte tycks vilja ha det heller.

Vad säger den svenska regeringen om de afghanska medborgarnas inhopp i svensk asylpolitik? Om att de begär att Afghanistans flyktingminister ska upphäva landets återtagandeavtal med Sverige? Om att hazarer förhandlar över huvudet på svenska ministrar och ställer krav på Afghanistans regering att den ska vägra ta emot sina egna medborgare?

Vad säger den svenska regeringen om att före detta asylsökande, personer som inte befunnits ha rätt att stanna i Sverige och som idag befinner sig olagligt här (dock inte talespersonen vid demonstrationen) försöker diktera asylsystemet i Sverige?

Hur har den svenska regeringen tänkt att detta spektakel, som det har blivit i stället för en normal demonstration, ska sluta? De säger ju att de inte kommer att lämna Medborgarplatsen förrän de får “amnesti”…

Har den svenska regeringen någon aning om varför dessa personer gavs rätt att de facto ockupera Medborgarplatsen (tillstånd för 3 x 3 m mellan 8 och 22, bröt mot tillståndet och stannade hela nätterna) i en hel månad?

Varför ville regeringen och polisledningen inteatt lagen skulle följas och att inre utlänningskontroller skulle göras?

Vad tror den svenska regeringenatt man i världen tänker och tycker om att en 17-årig flicka, afghansk hazar som levt i Iran, kan sitta på marken på ett torg och kräva att alla afghaner, inklusive de som har fått negativa beslut på sina ansökningar, ska få stanna i Sverige? Och när världen inser att ingen i Sverige, vare sig rikspolischefen eller ansvariga i regeringen, säger ett ord, än mindre agerar.

Som rikspolischef, justitieminister och även som ny, helt oprövad migrationsminister borde man känna skam över att inte klara av att på ett lagenligt och professionellt sätt kunna hantera situationen i sitt eget land.

© Vid citat, länka alltid till originalinlägget.