Klicka på textrutan för att läsa hela den erbarmliga artikeln på Kvällspostens sajt.

Ur artikeln från den 21 maj:

Bröderna Ali Asghar, 5 år, och Benjamin, 5 månader, utvisas till Afghanistan – med sin pappa men utan sin mamma.

– Jag trodde aldrig det här kunde hända, jag är väldigt ledsen och förvirrad, säger mamman Javaher Rezai, som har tillfälligt uppehållstillstånd genom gymnasielagen.

Kommentar:
1.  Det finns inget som hindrar mamman från att resa med sin familj! Det är inte så, som reportern försöker få det att låta, att barnen utvisas med pappan men utan sin mamma.

2.  Mamman har ensam fått ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt den märkliga lag som kallas Nya gymnasielagen, NGL. Den är inte en “invandringslag” utan en snabbt hopkokad, ogenomtänkt och riktigt usel (också enligt juristutbildade Annie Lööf, C, som ändå röstade igenom den) lag som ger möjlighet till just tillfälligt uppehållstillstånd för studier.

Redan efter de här två meningarna borde Expressens reporter kanske ha valt att inte skriva om “fallet”. Eller valt att skriva om det som ett exempel på att viktiga lagar inte ska hastas fram på mer känslomässiga grunder än juridiska.

Vidare ur artikeltexten, där Migrationsverket förklarar hur lagen ser ut;

Migrationsverket har bedömt att ingen i familjen har behov av skyddsskäl gentemot sitt hemland Afghanistan.

– Hon har beviljats uppehållstillstånd på grund av gymnasielagen och vi bedömer att hon inte har behov av skydd gentemot sitt hemland, och det betyder att de andra i familjen inte kan vara anknytningspersoner och få uppehållstillstånd på det viset, säger Hans Bouveng. Eftersom mamman inte har skyddsskäl finns möjlighet för henne att återvända till Afghanistan med barnet. Och eftersom den andra vårdnadstagaren saknar rätt att vistas i Sverige och att pojken utvisas tillsammans med pappan och den äldre brodern gör att vi inte anser att vi bryter mot några konventioner.

Kommentar: Kvinnan i familjen har ju uttryckligen inte bedömts ha några skyddsskäl, liksom inte heller någon annan i hennes familj. Mannen är ju här helt utan tillstånd, vilket är detsamma som illegalt. Kvinnan kom hit från Iran utan några asylskäl och fick generöst nog ett tillfälligt – inte permanent – uppehållstillstånd för studier, vilket torde upphöra snart eftersom dessa tillstånd getts för 13 månader. Det finns ingenting i kvinnans tillfälliga tillstånd eller situation som ger två vuxna och två barn rätt att befinna sig i Sverige och bli försörjda här. Så här ser kraven för dessa tillfälliga uppehållstillstånd enligt NGL ut (citerat från Migrationsverkets hemsida):

För att få uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen ska följande villkor vara uppfyllda:

•  Du ansökte om asyl första gången den 24 november 2015 eller tidigare. Alternativt att du kom till Sverige innan den 24 november 2015 och uppgav för kommunen som du kom till att du ville söka asyl, men fick asylansökan registrerad hos Migrationsverket först efter den 24 november 2015.
•  Du registrerades som ensamkommande barn vid ansökan och blev anvisad till en kommun som skulle ordna ditt boende.
•  När du fick beslutet om utvisning var du 18 år eller äldre.
•  Du fick vänta mer än 15 månader på att få ett beslut.
•  Du fick ditt beslut om utvisning den 20 juli 2016 eller senare.
•  Du studerar, eller har studerat och har för avsikt att studera på gymnasienivå i Sverige.
•  Du ska befinna dig i Sverige när du ansöker.

Migrationsverket kommer också att kontrollera om du har begått något brott eller om det finns något som pekar på att du skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk.

Nu har kvinnan överklagat Migrationsverkets beslut och man kan bara hoppas att migrationsdomstolen kommer till samma slutsats om hur den här tillfälliga lagen, som gällde för personer som kom före 24 november 2015 och som fick vänta längre än 15 månader på beslut samt då var över 18 år, ska tillämpas. Annars blir det ännu mer kaos än det kaos som redan råder på grund av politikernas huvudlösa och känslobaserade sätt att stifta lagar; deras totala oförmåga att tänka efter före, att göra konsekvensanalyser och framför allt: lyssna på dem som kan och vet bättre. Som Lagrådet, domstolar, Polisen med flera som skarpt opponerade sig mot deras oansvariga påhitt.

Expressen och andra medier som rapporterar om sådana här fall borde vid det här laget vara bättre på att skriva sakligt och korrekt och avstå från att skriva om solklara fall som detta, där ingen i den aktuella familjen har några skyddsskäl som gör att Sverige ska ta emot dem.

Här kan man läsa en del av de texter som finns här på sajten om Nya gymnasielagen.

Till slut: Expressen säger i sin artikel inget om hur det gått för kvinnan vad gäller de studier på gymnasienivå som hon fick ett tillfälligt uppehållstillstånd för. För det var ju alltså faktiskt för att bedriva dessa studier – och endast därför – som hon, inte hela familjen, fick tillstånd att vistas här i 13 månader.

Dessutom:

Klicka på textrutan för att läsa artikel på Dagens Nyheters sajt.

Dagens Nyheter skrev också om fallet den 21 maj och uppdaterade sin text den 23 maj. Jag kan inte läsa hela artikeln, bara början::

Fem månader gamle Benjamin är född i Sverige. Nu ska han och hans femårige bror Ali Asghar utvisas till Afghanistan. Kvar i Sverige blir deras mamma, Javaher Rezai. Hon får stanna med den nya gymnasielagen – men utan barnen.

Här finns ingen uppgift om att kvinnan har ett tillfälligt uppehållstillstånd i 13 månader enbart för studier, inte för familjeinvandring till Sverige…  Vad som står i resten av artikeln vet jag inte, kanske förtydligas situationen där. Jag är inte prenumerant och kan inte läsa mer än så här mycket och det är inte så lovande, tydlighetsmässigt.

 

© denna sajt. Vid ev citat, vänligen länka till originalinlägget.