En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.
Klicka på text- och bildrutan för att läsa hela texten på Expressen Debatt.

Ur texten:

Politik handlar alltid om prioriteringar. Om en grupp får mer pengar måste en annan få mindre. Eller inga pengar alls. Frågan är bara vilka man vill prioritera. Fattiga pensionärer – eller afghanska män utan asylskäl.

Och:

Och:

Det allra flesta i Twitterflödet höll med mig i min slutsats: Centerns beslut att stödja regeringens förslag var förödande för trovärdigheten i migrationspolitiken men också på grund av att en grupp gynnas på bekostnad av en annan. De få kritiska röster som uttryckte en annan åsikt hade en sak gemensamt: Man ansåg att jag ställde grupp mot grupp.

Den direkta kostnaden för 9.000 afghanska mäns boende och försörjning är en miljard kronor per år enligt regeringen. Dessutom tillkommer kostnaderna för de gymnasieplatser som nu måste skakas fram.

Texten är den mest lästa av alla också dagen efter att den publicerats. Det är bra, texten är mycket viktig.

Vad gör pensionärsorganisationerna SPF Seniorerna och PRO Pensionärernas Riksorganisation gör? Samlar de sina medlemmar och är ute på gatorna och marscherar, som afghanerna gjorde? Kräver de drägliga levnadsförhållanden för dem som faktiskt byggde Sverige? Nog borde de kunna sätta lite fart och kräva att deras medlemmar åtminstone kommer upp till EU:s fattigdomsgräns på 11.800 kr i månaden! Det är ju bara en bråkdel av vad gruppen ensamkommande före detta eventuella “barn” från Afghanistan, som bitit sig fast här trots flera avslag på sina asylansökningar och idag de facto vistas illegalt i Sverige, har fått – och får – kosta!

Var fjärde röstberättigad sägs vara pensionär, det är hela 25 procent av valmanskåren. De bör upplysas om vilka partier som föredrar att lägga en miljard kronor per år + massor av mer skattepengar för gymnasieplatser, tandvård, sjukvård, psykiatrisk vård, rättegångskostnader och fängelseplatser i händelse av brott med mera, förmodligen snarare uppåt två miljarder kronor per år på 9.000 afghanska män utan asyl- eller skyddsskäl, i stället för på de ca 300.000 fattigpensionärer som lever på mindre än 11.800 kronor i månaden.

SocialdemokraternaMiljöpartiet de gröna har alltså kommit med ett rättsstridigt och starkt kritiserat “gymnasielagsförslag” för afghanska män utan anknytning till Sverige. De, liksom Centerpartiet och Vänsterpartiet som tänker stödja regeringens totalsågade förslag om att dessa män ska bli kvar och försörjas och utbildas här, struntar i de fattigaste pensionärerna. Pensionärerna bör vara medvetna om det när de går till valurnorna.

De är som sagt många, de röstberättigade pensionärerna. Deras röster betyder något. Inte annars, givetvis, då lyssnas de inte på. Men i valet hörs/märks deras röster. De bör lägga sina röster på det parti/de partier som lovar att riva upp den av alla experter sågade galenskapen, som S, MP, C och V kallar “lag” och att de här miljarderna som uppenbarligen finns tillgängliga, används för att se till att inte en enda pensionär ligger under EUs fattigdomsgräns, helst över!

Det ska inte behöva vara som en vän skrev på Facebook den 13 maj (och illustrerade med en diskret bild tagen bakifrån av personen som omnämns, som jag dock väljer att inte publicera här):

© denna sajt.

Tack för bidrag!