Den 24 – 25 april deltog närmare 40 personer i årets migrationskonferens i Mellanöstern. Temat var samverkan mellan berörda myndigheter och departement och hur de ska kunna möta de gemensamma utmaningar som finns till följd av konflikten i Syrien.

Så börjar en text som jag får från en migga. Jag läser med allt mer stigande förvåning om att:

Konferensen var ett högnivåmöte vilket innebar att generaldirektör Mikael Ribbenvik deltog tillsammans med chefer på Utrikesdepartmentet och Justitiedepartementet. Dessutom fanns chefer för nio utlandsmyndigheter i regionen på plats och ett antal representanter från Migrationsverket.

Som slutkläm i texten om den här migrationskonferensen i Riyadh, Saudiarabien sägs följande:

Konferensdeltagarna lyfte även vikten av att fortsätta bevaka utvecklingen i regionen, stärka samarbetet kring analyser och prognoser samt att se utlandsverksamheten som en integrerad del av Migrationsverkets processer. Behovet av tydligare samverkan kring återvändandefrågorna togs också upp.

Kommentarer: Slutklämmen är lite märklig. Att man bevakar utvecklingen i regionen är väl så självklart att man inte behöver ha en konferens för att konstatera det. Liksom att samarbetet vid det här laget, när Sverige har minst 30 års erfarenhet av en stor asylinvandring, borde vara i det närmaste perfekt mellan olika inblandade aktörer. Eller ska man sitta i 30 år till och konferera om att man ska fortsätta bevaka utvecklingen i regionen och samverka bättre?

Det finns skäl att undra över valet av land för en svensk migrationskonferens. Starka skäl. Att Utrikesdepartementet och Justitiedepartementet, delar av Sveriges regering, väljer att samla en 40-mannagrupp för en tvådagarskonferens i just Saudiarabien tarvar en förklaring. Hur tänkte regeringen? Saudiarabien som Sverige så ofta kritiserar. Saudiarabien som inte har något överhuvudtaget med asyl- och flyktingfrågor att göra. Saudiarabien, som är ett dyrt land att flyga ett fyrtiotal personer till och Riyadh, som är en dyr stad att inkvartera dem i. Och om huvuddelen av konferensdeltagarna kom från Sverige, varför flög man inte hit cheferna för nio svenska utlandsmyndigheter i regionen i stället?

Migrationsverket, Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet bör ge en förklaring. Samt en redogörelse för de totala kostnaderna för konferensen, som ju kunde ha hållits i Sverige. På Utrikesdepartementet eller Justitiedepartementet, till exempel.

 

© denna sajt. Vid ev citat eller uppföljning, vänligen länka till originalinlägget.