Läs först texten En migga hör av sig och berättar och jag undrar: Varför reste 40 svenskar till Riyadh, Saudiarabien, på migrationskonferens?

Med anledning av vad jag berättade i texten som jag länkar till ovan, skrev jag följande mejl till Migrationsverket, Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet:

Med anledning av den migrationskonferens som hölls den 24-25 april 2018 i Riyadh, Saudiarabien, med medverkan av Migrationsverkets ledning och annan personal från Migrationsverket, chefer för nio utlandsmyndigheter samt personal från Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet och som jag skrivit om här:

En migga hör av sig och berättar och jag undrar: Varför reste 40 svenskar till Riyadh, Saudiarabien, på migrationskonferens? – 11 maj skulle jag vilja ha svar på de frågor som ställs i texten och förtydligas här:

Varför ansågs Saudiarabien av alla länder som ett lämpligt land för en tvådagars svensk migrationskonferens?
Varför valde ni inte att hålla konferensen i Sverige och flyga hit de nio cheferna för utlandsmyndigheter?
Vad kostade den här konferensen totalt: flygresor, hotell, traktamenten, försäkringar etc?

Migrationsverket har nu svarat föredömligt klart, tydligt och informativt på alla tre frågorna och redovisat alla kostnader gällande sin del i resan. Det borde inte ta längre tid för Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet att svara än för Migrationsverket. När deras svar också inkommit kommer de att redovisas i en kommande text, tillsammans med hela svaret från Migrationsverket.

Korta utdrag ur Migrationsverkets svar:

Regionala migrationskonferenser har hållits i Mellanösternregionen sedan 2014 för att utveckla samarbetet mellan utlandsmyndigheterna och andra svenska myndigheter (berörda utlandsmyndigheter, UD, Justitiedepartementet och Migrationsverket). Denna gång hölls konferensen i Riyadh efter inbjudan av ambassaden i Saudiarabien.

Och:

Vi kan endast svara på vad Migrationsverkets kostnader varit och kan inte redogöra för de kostnader som utrikes- och justitiedepartementet haft i samband med konferensen.

Som sagt: svaret från den statliga myndigheten Migrationsverket är föredömligt. Samma föredömlighet förväntas givetvis av de två departementen, liksom samma respekt för viktiga frågor och därmed svar snarast.

© denna sajt.