En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

Lyssna gärna själva på hela debatten, den börjar kl 07:21.

Klicka på text- och bildrutan för att komma till inslaget hos Sveriges Television.

 

SVT:s Morgonstudio, som jag aldrig tidigare tittat på, såg jag denna morgon en debatt mellan Maria Ferm, MP, och Elisabeth Svantesson, M. Det är rent overkligt att lyssna på Maria Ferm! Någon mer faktaresistent och mer verklighetsfrånvänt och mer skruvat tänkande får man leta efter. Hon sa bland annat:

Just nu har vi 9000 ungdomar som lever med skräck för att tvingas utvisas. Trots att de har varit i Sverige under flera år nu och faktiskt etablerat sig här. Blivit någons bonusson eller klasskamrat eller fotbollskompis så riskerar de att avvisas. Anledningen till det är att handläggningstiderna har blivit extremt långa, de har varit tvungna att vänta på sina besked i flera år.

De har också hamnat i ett sämre läge för att de har hunnit fylla 18 år under den här långa väntetiden.

De ensamkommande har fått vänta för länge och de ges nu en chans att ändå få stanna. Det är bra att man ser de här individerna och att de får stanna. Det går väldigt bra för dem. De vill verkligen göra Sverige bättre.

Att man har “etablerat sig här” genom att inte respektera de avslagsbeslut som meddelats av den statliga myndigheten Migrationsverket och en migrationsdomstol är alltså något som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet premierar! 

Man tror att man hamnat i en kafkavärld när man hör resonemanget. Att ha blivit någons “bonusson” är knappast ett skäl att anföra för att man ska ges den omfattande och mycket stora och dyra förmånen som det innebär att få uppehållstillstånd i Sverige. Särskilt som man inte följt gällande lag och inte respekterat att man i tidigare nämnda instanser fått avslag på sina ansökningar för att man inte ansetts ha rätt att stanna i Sverige. Att de flesta (eller alla, som Ferm antyder) skulle ha varit tvungna att vänta på besked “i flera år” stämmer inte. De allra flesta har fått första besked (avslag) inom rimlig tid men de har inte nöjt sig med det utan dragit ut på processen genom otaliga överklaganden vilket förstås förlängt processen. Och vad gäller åldern så ljög ett mycket stort antal (uppemot 80 procent av dem som åldersbestämdes förra året) om sin ålder. Det är dessutom enligt lag de omständigheter och den ålder som råder vid beslutstillfället som gäller. Man tillämpar inte den här typen av retroaktiv lagstiftning som Miljöpartiet hittat på, det strider mot rättsprinciper och har fått stark kritik av flera remissinstanser.

Att det går väldigt bra för dessa afghanska män är det sannerligen inte alla som skriver under på (fråga lärare, fråga gode män, fråga HVB-personal, fråga polis, fråga socialarbetare). Inte heller är något av det Maria Ferm rabblar upp skäl för att låta en stor grupp vuxna afghanska män (som redan prövats i asylprocesser minst två gånger) få stanna här och försörjas för tiotals miljarder kronor av alla oss andra som inte på något sätt anser att man ska införa specialregler för dem. Att som riksdagsledamöter köra över gällande lagstiftning och skapa särregler för en grupp vuxna män är helt fel och strider mot såväl rättskänsla som sunt förnuft. Att dessutomn tvinga skattebetalarna att betala för det ör at missbruka sin ställning å det grövsta. Kritiken har också varit mycket hård från experthåll; bland annat har Lagrådet har fördömt det på flera punkter och gått så långt som att säga att:

Lagrådet anser att gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas.

Elisabeth Svantesson framhöll att det som nu ska trummas igenom är en usel lagstiftning och att det urholkar legitimiteten för asyllagstiftningen:

Det är många fel på den här lagstiftningen, den är usel från början till slut. den har fått stor kritik. Problemet är ju att vi nu lämnar en ordning där vi har  individuella prövningar till förmån för en kollektiv prövning för en grupp. det här är personer som alla har fått sina skäl granskade och bedömda av Migrationsverket och just de här personerna anses inte ha skyddsskäl. Att då bara säga att “det här gäller inte längre, de här personerna ska nu få stanna”, det urholkar legitimiteten för vårt asylsystem och det är problematiskt när riksdagen nu förväntas fatta ett sådant beslut. Att Magdalena Andersson och Stefan Löfven går med på de här och viker ner sig i en så viktig fråga där man faktiskt har sagt att ett ja ska vara ja och ett nej ska vara nej. Nu blir ett nej helt plötsligt ett njaaa eller ja. Så kan man inte utforma ett asylsystem.

Långa handläggningstider kan aldrig vara skäl för asyl! Det är många fler som har väntat länge och det här är ett väldigt orättvis förslag. och det här sätter grundläggande principer ur spel och det är allvarligt. Dessutom lyser konsekvensanalysen med sin frånvaro, vad händer om två år när de här männen inom sex månader ska skaffa riktiga jobb och ansöka om arbetstillstånd och permanent uppehållstillstånd?

Hur kan någon vettig människa tro att tusentals afghaner inom den tidsperioden ska ha hittat riktiga jobb? Som Elisabeth Svantesson sa så skjuter man problemen framför sig. Hur ska man agera då, när tusentals afghanska män har hållits kvar i Sverige och försörjts och upptagit gymnasie- och andra skolplatser men de inte anställs av företagare som kanske inte är lika övertygade om deras förträfflighet och kunskaper etc som Maria Ferm är?

Var ska förresten tusentals gymnasie- och andra utbildningsplatser och lärare trollas fram? Har Maria Ferm & Co en hatt som de kan dra upp dem ur? Kommer föräldrar till svenska ungdomar som är betydligt yngre än de här männen, att acceptera att deras ungdomar går i samma klasser? Hur blir kvaliteten på utbildningen i klasser där man placerar afghanska män med rudimentära kunskaper i jämförelse med dem som är uppvuxna här och har gått nio år i grundskolan? Och var ska de här männen bo?

Att “Sverige är fantastiskt” har varit en devis i många år. Idag är den ändrad till: “Sverige är fantastiskt märkligt”.

Läs också:
•  Val 2018. Vänsterpartiet talar klarspråk” Kampen går vidare!” De är inte nöjda med att bara 9.000 afghaner får möjlighet att stanna. – 3 juni 2018.

 

© Denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.