En text i en serie texter som publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

Följande text kommer från en god man för ensamkommande minderåriga asylsökande, som reagerat på texten av tidigare ämnesläraren i språk och psykologi, Tia Itkonen, under rubriken: Val 2018. Tidigare ämneslärare i psykologi och språk: ”Risk finns att man då tar på sig ett alltför stort ansvar för eleven, utöver skolresultaten, något som inte hör till i rollen som lärare.”, 25 maj.

Inlägget från ämnesläraren bekräftar vad jag som god man ser och hör

Läraren ansvarar inte för asylprocessen. Läraren utbildar. Att läraren med tiden får en personlig relation till eleven ser jag som naturligt. Något som måste underlätta i undervisningen är att man har en god kontakt med varandra.

Men. Politikernas feghet, oförmåga att säga nej när ett nej är det enda svaret, har skapat ett samhälle med förväntningar på att alla andra än de ansvariga ska ta beslut.

Det är orimligt att lärare ska känna sig pressade att göra det som politiker ska besluta om och tydligt informera myndigheterna att utföra. Myndigheter som i sin tur ska vidarebefordra denna tydliga information ut till berörda enheter i kommunerna. Lärare är klämda av politikernas oförmåga att vara politiker, som innebär att man måste ta ställning och emellanåt fatta svåra beslut som inte passar alla. Det är och förblir de folkvaldas ansvar.

Statens ersättning till kommunerna minskade, skälet var att man behövde sänka kostnaderna för asylhanteringen. Den ersättning som kommunerna tidigare fått för god mans-uppdrag, full kompensation för utlägg, bakades in i en pott pengar som skulle räcka till allt som gällde asylsökande. Man minskade ersättningen för god mans-uppdraget med cirka 50 procent i en del kommuner.

Det har medfört att många gode män har slutat sina uppdrag då de ser att förutom att uppdraget är komplext och ibland väldigt intensivt, är det också kostnadskrävande. Ofta långa bilresor till sjukhus, tandvård och BUP för ibland lång behandlingstid. Boendepersonal har direktiv från ledningen att inte skjutsa mer än i nödfall. Vilket gör att det blir god man som skjutsar.

Trots välvilja har många gode män upptäckt att uppdraget tär på både själ och ekonomi. Hur gärna man än vill vara ett stöd så blir det till sist så att man själv kroknar. Det rimmar illa med vad politikerna uttalat kring uppdraget som god man, som de betonar är oerhört viktigt för att den unge ska få en bra start in i samhället.

Men vad gör man trots dessa vackra ord? Jo, man skär ner på ersättningen. Är det att visa att man värderar uppgiften som god man?

I stället har det blivit precis så som ämnesläraren säger i sin text: läraren står där i stort sett ensam att fatta beslut som inte hör till lärarrollen. Läraren skulle ha fått tydliga instruktioner från

Politiker
Skolstyrelsen
Kommunledningen
Skolledningen

Då. Först hade läraren fullt ut kunnat ägna sig åt sitt uppdrag. Som lärare. Vilket inte utesluter att man är medmänniska men med kompetens följer att man vet vilken roll man befinner sig i och där har lärare och alla som på något sätt kommit i kontakt med asylsökande, kommit rejält i kläm. Men först och främst är det de asylsökande som har svikits genom att man inte talat klarspråk.

Lärare och vi andra i asylhanteringen behöver politiker som vågar ta beslut. Det behövs politiker, inte moralister.

God man

Kommentar: Det finns så många kloka, sansade, välvilliga och rättrådiga människor därute, i de rester av “gammel-Sverige” som ännu finns kvar. Många politiker har blivit megalomana och struntar i att lyssna på dem. De lyssnar inte på det folk som arvoderar dem, på det folk vars land detta faktiskt är och som de ska styra, inte vanstyra. De har tagit på sig skygglappar och öronproppar och går fram som om de ägde landet och tar sig diktatoriskt rätt att vidta åtgärder som förstör landet mer och mer för varje dag som går. De vägrar titta på sina nordiska grannländer som snart är lika olika Sverige som natt är olik dag.

Och så har kortnästa politiker mage att tala om “ordning och reda på asylområdet”! Sveket är uppenbart när Annie Lööf samtidigt pratar om “en ansvarsfull (!), stabil (?), långsiktig (!?) migrationsöverenskommelse i sitt – icke med verkligheten överensstämmande – uttalanden efter att Centerpartiet sagt att de kommer att stödja att uppåt 9.000 afghanska män utan asylskäl ändå ska få stanna. Vem försöker hon lura och varför?

© denna sajt. Vid ev citat eller annan användning av texter på denna sajt, länka alltid till originalinläggen.