En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

Läs först:
•  Val 2018. Migrationsverket till regeringen: ”För det fall det lägre beviskravet sannolikt ska gälla bör det tydligt framgå vilken avvägning som har gjorts i förhållande till statens intresse av att veta vilka personer som beviljas tillstånd att vistas i landet.” – 17 februari 2018
•  Val 2018. Remissinstanserna fick knappt tre veckor på sig att besvara regeringens förslag ”Ny möjlighet till uppehållstillstånd” för afghaner som fått avslag på sina asylansökningar! – 18 februari 2018

Fram till i förra veckan hade det kommit in fyra remissvar. Två av remissinstanserna, Halmstads kommun och JO, avstod från att yttra sig på grund av den korta remisstiden. Asylkommittén i Gävleborg fanns inte ens med på remisslistan men yttrade sig ändå och det yttrandet är så undermåligt att det inte har något värde alls i sammanhanget. Det fjärde remissvaret kom från den på området med all säkerhet mest kunniga och erfarna – Migrationsverket – och sopade banan totalt med regeringens lagförslag.

Huruvida och/eller hur andra remissinstanser – det finns 77 på listan – svarar eller inte spelar inte längre någon större roll eftersom Migrationsverket redan “says it all”.

En aning uppseendeväckande ter det sig att regeringen lägger upp Ensamkommandes Förening Riksförbund som en remissinstans för det här lagförslaget. Vilken kompetens när det gäller svensk lagstiftning denna förening anses ha är höljt i dunkel. Likaså kan man undra varför Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) ombeds yttra sig gällande ett lagförslag om “Ny möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier” för afghanska män…

Remissvar från tre av 77 remissinstanser på listan och en som inte finns på listan, hade alltså inkommit förra veckan. Den 20 februari går den rekordkorta remisstiden ut. Det spelar som sagt ingen roll alls, egentligen, vad resterande 74 remissinstanser svarar eller om de överhuvudtaget svarar: Migrationsverkets 12 A4-sidor långa sågning räcker. Kanske förstår nu också det svajiga Centerpartiet, som inte verkar ha tänkt igenom det hela tillräckligt noga ur alla aspekter, därav risken att de hade dragits med i Miljöpartiets och Socialdemokraternas ovärdiga asylcirkus, att lagstiftning inte är någon lekstugeverksamhet. Man kan alltid hoppas.

Remissvaren läggs ut på regeringens sida när remisstiden har gått ut, efter den 20 februari. Fortsättning följer.

 

© denna sajt. Vid uppslag eller citat vänligen länka till detta inlägg.