Klicka på textrutan för att läsa artikeln på Aftonbladet Debatt. Texten som citeras i rubriken kan läsas nedan i urvalet av texter om asyl- och identitetsbedrägerier som publicerades på denna sajt under Moderaternas regeringsperioder.

På Aftonbladet Debatt skriver Gunnar Strömmer, partisekreterare, M, och Maria Malmer Stenergard, ordförande i Socialförsäkringsutskottet (M):

 Regeringen har tappat kontrollen. Flera uppmärksammade exempel visar att det finns strukturella fel i svenska system som nu måste åtgärdas.

Fallet (med den irakiske utrikesministern, min anm.) visar tyvärr även på allvarliga strukturella brister på flera olika håll i de svenska systemen. Problemen kan åtgärdas – men regeringen är svag och drar åt fel håll.

Kommentar: Moderaterna skriver här som om asylbedrägerierna är något helt nytt, något som först nu uppmärksammats och som de – Moderaterna – tidigare inte haft en aning om att de förekom, vilket inte ter sig särskilt trovärdigt. Och påstår att den här och den förra S-regeringen (2014-2018, 2018-) ”har tappat kontrollen”! Sanningen är ju den att identitets- och asylbedrägerierna har varit kända hur länge som helst och om Moderaterna verkligen inte skulle känt till det innan fallet med den nysvenske mannen som blev försvarsminister i Irak togs upp av Nyheter idag, så skulle de ha behövt leva isolerade i grottor utan täckning för datorer och mobiltelefoner i mer än 15 år. Och det har de givetvis inte gjort; de har självklart vetat om hur illa ställt det har varit under mycket lång tid. Att de hundratals informativa, ofta chockerande texter som miggorna skrivit genom åren aldrig skulle ha lästs av företrädare för just Moderaterna – i riksdagen som på andra politiska poster – är otänkbart.

Socialdemokraterna har förstås också känt till det, men låtsats som det regnar och bara ”kört på” i hopp om att det ska dröja länge innan de ska bli tvungna att möta det som vi, som rapporterar på andra plattformar än de inte alltid så trovärdiga mainstream media, har larmat om i åratal.

Hursomhelst så är det svagt av Moderaterna att skylla ifrån sig, att skylla på Socialdemokraterna i stället för att frankt erkänna att

Vi har givetvis vetat om asylbedrägerierna och bidragsfusket bland asylinvandrade eftersom det är ett måste att man som stort parti som dessutom har suttit i regeringen i två perioder under åren 2006 – 2014, vet vad som sker i det land man regerar. Men vi har inte orkat, inte brytt oss om att göra något för vi var inne i en humanitär stormaktstid där handhjärtan och massinvandring skulle gälla. Vi var fega och vi blundade.

När de på Aftonbladet Debatt skriver:

För det första är det för enkelt att skapa sig en falsk identitet i Sverige. Förra veckan rapporterades om att systemet med samordningsnummer har havererat.

och:

För det andra är det för enkelt att utnyttja välfärdssystemen i Sverige. Enligt Delegationen för korrekta utbetalningar betalas cirka 18 miljarder kronor ut felaktigt från välfärdssystemen varje år.

och:

För det tredje går det att fuska sig till både uppehållstillstånd och medborgarskap i Sverige I dag är det visserligen möjligt att återkalla ett uppehållstillstånd när en person medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller medvetet förtigit omständigheter, som varit av betydelse för att få tillståndet. Men efterlevnaden av reglerna brister.

så är det direkt pinsamt. Liksom när de skriver:

Sverige måste få ett ledarskap som vill och kan gå från ord till handling.

Kommentar: Moderaterna hade ju chansen att visa ledarskap och gå från ord till handling under sina regeringsår! Istället flummade de på dessa områden och Sverige hade en statsminister som tyckte att vi skulle öppna våra hjärtan och plånböcker och ta emot i princip vem som än ville komma till Sverige, för han hade minsann sett att det fanns gott om plats i skogarna som han flög över. Varför höjde andra moderater inte sina röster då, när Reinfeldt orerade om detta? Kom inte nu och skyll ifrån er och skyll på andra!

Här ett litet antal texter publicerade under Moderaternas regeringsperioder:

•  En migga: ”Utländska pass utfärdade på falska grunder accepteras som bevis på identitet av åklagare.” – 25 juni 2008. Ur texten:

På AIHIAS – Alternativ initial handläggning av irakiska asylsökande – anmäler vi alla falska handlingar till polisen, där en åklagare tar över ärendet. Men, och nu till det tråkiga: om en person har ett falskt medborgarskapsbevis och ett ”äkta pass” (utfärdat med hjälp av det falska medborgarskapsbeviset) så anser åklagaren att identiteten är styrkt och medborgarskapsbeviset omhändertas och förstörs.

•  En migga: ’De har inte ens anmält sig på skolan eller universitetet på orten dit de skulle, utan omedelbart bytt identitet och ansökt om asyl i stället.’ – 16 oktober 2010. Ur texten:

Då och då upptäcker vi på asylprövningen att personer som beviljats UT för studier i själva verket aldrig haft någon avsikt att studera här. De har inte ens anmält sig på skolan eller universitetet på orten dit de skulle, utan omedelbart bytt identitet och ansökt om asyl i stället. Eller arbetat är illegalt ett tag och sedan ansökt om asyl. Detsamma gäller personer som gift sig hit. Men vi upptäcker detta bara om det kommer in tips från någon. Mörkertalet kan vara stort.

Varför finns det ingen återkoppling mellan ambassaden och högskolan, när det gäller gäststuderande? Skulle det vara omöjligt för högskolan att rapportera till ambassaden att ”gäststuderanden”, som är registrerad som inrest i Sverige, inte dök upp när terminen började? Då skulle även vi på verket kunna få namn och bild på personen i fråga och på detta sätt kanske kunna identifiera honom eler henne bland våra asylsökande.

•  En migga: ”Migrationsverket underlåter att polisanmäla bedrägerier och förfalskningar av handlingar och beviljar i stället PUT.” – 11 mars 2011. Ur texten:

En migga: ”Domstolen höll med Migrationsverket denna gång, till och med när det gällde återreseförbudet. Familjen skulle utvisas och mannen skulle vara förbjuden att återvända till Schengenområdet under fyra år.

Vad tror ni att det hände sedan? Jo:

Mannen ansökte om arbetstillstånd. Han lämnade in handlingar varav det framgick att han hade haft ett jobb i Sverige sedan 2008, trots att han större delen av denna tid inte ens hade haft AT-UND (Min kommentar: undantag från att inneha arbetstillstånd).  Men han påstod att han var fast anställd och tjänade minst 18.000 kronor i månaden.

Familjen fick givetvis uppehållstillstånd av verkets AT-enhet, trots återreseförbudet och alla lögner, bedrägerier och förfalskade handlingar, och Migrationsverkets mottagningsenhet lät också bli att polisanmäla honom för det bidragsfusk som han hade ägnat sig åt sedan 2008.”

•  En migga: ”Ambassadtjänstemän ute i världen skriker sig hesa – till ingen nytta – om att de eller de studieintygen är förfalskningar och att skolorna inte ens existerar.” – 21 mars 2011. Ur texten

En migga: ”Här kan en ”expert” som suttit och tittat upp i taket när den största människosmugglingshärvan någonsin pågick, istället bli befordrad till ”expert i arbetet med att motverka människohandel”; och här kan det ta två till fyra år (!!!!!!!) att få en sak åtgärdad.

•  Kommentar från en migga om bidrag på falska grunder – 14 augusti 2011. Ur texten:

Att regeringen har gett sitt samtycke till lagbrott och asylmissbruk tycks stå klart, annars hade förstås allt det som miggorna berättar om stoppats. För det kan ju knappast vara okänt för regeringen.  Men än en gång undrar jag: vet svenska folket om att det går till så här och har också folket gett sitt samtycke?

•  ”Så besöker falska flyktingar landet de fått skydd ifrån” – 21 maj 2012. Ur texten:

Är det någon enda s.k. ansvarig i riksdagen eller regeringen i Sverige som orkar/ids/bryr sig om att reagera på vad den före detta regeringstjänstemannen från Afghanistan, Zulmay Afzali, skriver om på Newsmill den 21 maj?

•  En migga: ”Det är ju faktiskt, i själva verket, den asylsökande som ska lägga sina identitetshandlingar på bordet innan han eller hon ens ska få sin ansökan prövad!” – 14 oktober 2012. Ur texten:

En migga: ”Varför ska Migrationsverket överhuvudtaget utreda de asylsökandes identiteter? Vilken annan förvaltningsmyndighet måste göra detta när någon lämnar in en ansökan? Om jag exempelvis ansöker om bygglov eller bostadsbidrag ska vederbörande myndighet då börja med att utreda min identitet medan jag tjuvhåller på mina identitetshandlingar? Och om man nu inte skulle anse att bygglov eller bostadsbidrag tillhör samma kategori som migration så kan man ju fråga sig om det finns någon chans för en gäststudent att få påbörja sina studier här om Migrationsverket först måste gissa vem han eller hon är.

Det är ju faktiskt, i själva verket, den asylsökande som ska lägga sina identitetshandlingar på bordet innan han eller hon ens ska få sin ansökan prövad!”

•  Gäller lagen om förfalskningbrott alla? Dvs gäller svensk lag lika för alla? – 17 mars 2013. Ur texten:

Det finns anledning att fråga sig ifall Brottsbalk (1962:700) 14 kap. Om förfalskningsbrott ska gälla lika för alla i landet, enligt principen ”likhet inför lagen” eller inte. Tidigare gällde denna lag – så som lagen ska – alla som begick brott mot den. Hur gör man idag med personer från utomeuropeiska länder som söker sig till Sverige av olika orsaker som: faktiskt behov av asyl eller skydd eller av kriminella, bedrägliga orsaker eller helt enkelt av försörjnings- och ”bättre liv”-orsaker?

Eftersom över 90 procent (källa: Migrationsverket) av dem som kommer från länder utanför Europa och söker asyl eller uppehållstillstånd i Sverige, inte visar id-handlingar eller visar falska dito och ofta även far med osanna intyganden under asylprocessen, vore det intressant att få veta om dessa personer ställs inför rätta enligt nedanstående lagbestämmelser. Om så inte är fallet: Varför behandlas inte alla lika, i enlighet med ovannämnda ”likhet inför lagen”-princip?

•  EMN: ”Enligt EU-ländernas bedömning varierade andelen personer som ansökte om asyl utan identitetshandlingar från 25 procent i Lettland till 94 procent i Sverige och Norge.” – 13 juni 2013. Ur texten:

I Finland (inte i Sverige…), från Euroopan muuttoliikeverkosto EMN, informeras att majoriteten av de asylsökande i EU inte styrker sin identitet, vilket miggorna berättat om i mer än fem år här på bloggen:Majoriteten av de asylsökande inom EU-området styrker inte sin identitet

Enligt Europeiska migrationsnätverkets syntesrapport stöter myndigheterna i flera EU-medlemsstater på betydande mängder asylsökande som inte uppvisar handlingar som styrker deras identitet. Det är svårt att utreda vilka de är om de sökande har använt flera olika identiteter eller uppvisat förfalskade identitetshandlingar.

Enligt EU-ländernas bedömning varierade andelen personer som ansökte om asyl utan identitetshandlingar från 25 procent i Lettland till 94 procent i Sverige och Norge.

Det är av yttersta vikt att utreda identiteten
Det är särskilt viktigt att utreda personens identitet när den asylsökande angett personliga grunder för beviljande av internationellt skydd.

Det är också viktigt att identiteten utreds när en person, som fått ett negativt beslut, ska sändas tillbaka till sitt hemland. Faktorer som inverkar på återsändandet är mottagande länders krav på uppgifter om identitet, förhållanden till ambassader samt villigheten hos personen som ska återsändas att bidra till utredningen av identiteten.

•  En migga: ”Konsekvensen blir den, att en person som söker asyl med falska handlingar mycket väl ändå kan få permanent uppehållstillstånd, i synnerhet när det gäller sökande som uppger sig komma från Syrien.” – 19 april 2014. Ur texten:

Enhetschefer piskar, efter påtryckningar från avdelningscheferna, sina anställda att öka produktionen, vilket i sin tur leder till att handläggarna och beslutsfattarna  gör egna, helt godtyckliga  identitetsbedömningar. Man kan ställa sig frågan om detta arbetssätt är förenligt med lean som ju kommit att färga Migrationsverket, i synnerhet med tanke på vad en sådan specialenhet kostar ifråga om anställda och avancerad utrustning, vilken vad jag känner till är extremt dyr.

För att läsa fler texter, använd Sök-funktionen.

Som sagt: Detta är bara ett litet antal av alla texter som skrivits om falska identiteter och bidragsfusk under Moderaternas regeringsperioder. Under hela den tiden samt ända fram till idag har hundratals och åter hundratals tydliga berättelser publicerats, oftast direkt från dem som bäst vetat och bäst vet vad som skett och sker på Migrationsverket, nämligen miggorna. De har oförtröttligt informerat, upplyst, berättat, rapporterat om för riket och för äkta flyktingar (en bråkdel av dem som kommit hit) viktiga fakta. Dessa texter kan omöjligt ha gått Moderaterna spårlöst förbi, tvärtom: de har lästs av många. Det går inte att nu komma och skylla allt på Socialdemokraterna (som givetvis också bär skuld, men sannerligen inte ensamma) är inte hederligt. Migrationshaverierna står som spön i backen på nästan alla samhällsområden på grund av den helt okontrollerat galopperande migrationen under täckmantel av ”asyl” och med därpå följande omfattande bidragsfusk och -bedrägerier samt förödande kriminalitet och våld. Det bär, som jag ser det, Moderaterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och även Centerpartiet gemensamt skulden för.

Politiker i riksdag, regering, kommuner, regioner: Ta ansvar för vad ni gjort som ni inte borde ha gjort och för vad ni underlåtit att göra som ni borde ha gjort och skyll inte ifrån er på andra! Det gäller givetvis alla partier, inte enbart Moderaterna .