Klicka på textrutan för att läsa debattartikeln på Aftonbladets debattsida.

Ur texten:

I dag tar riksdagen ställning till en amnesti för dem som omfattas av gymnasielagen. Sverige behöver en långsiktigt hållbar migrationspolitik och ett väl fungerande återvändande. En gymnasieamnesti är därför utesluten.

Kommentar: Måtte en majoritet av dem som styr Sverige se till att utlänningslagen och de kriterier som ska gälla för asyl och skydd upprätthålls. Eller snarare “återinförs”, eftersom asyleriet blivit ett allt mer osäkert, ibland rent cirkusliknande område.

Gränsen för det anständiga har för länge sedan överskridits och kostnaderna för svenska folket, såväl pensionärer som arbetande skattebetalare, har blivit orimliga på många plan, inte bara ekonomiskt. Allt detta har redan framförts i åratal.

Den som vill läsa några av de texter i ämnet här på denna sajt kan använda relevanta sökord som ensamkommande, afghaner, hazarer, gymnasielagen, lagrådet  aktivistnätverketc för att hitta otaliga texter på området.

Riksdagen debatterar bland annat ovanstående idag, den 29 april, under rubriken Migration och asylpolitik.