Sverige. Nej, Folkhälsomyndigheten, FHM, rekommenderar inte munskydd trots den kraftigt ökade spridningen av coronaviruset i landet. Och trots att munskydd antingen är obligatoriskt eller starkt rekommenderas i ett stort antal länder i världen. 

Klicka på textrutan för att se och höra intervjun på Expressen TV.

I en intervju i Expressen den 19 november säger avdelningschefen vid FHM, Karin Tegmark Wisell, att FHM inte är övertygade om att munskydd i kollektivtrafiken skulle göra skillnad. Och:

Det handlar om jämlikhet i tillgången till munskydd och hur man ska implementera dem. De ska vara tillgängliga för alla. Det ska inte bara vara de som är köpstarka, till exempel.

Det ligger i linje med vad statsepidemiologen Anders Tegnell sa i en intervju i Expressen den 11 mars när frågan om distansarbete blev aktuell:

Det finns ju en aspekt i det här som handlar om jämlikhet. Det är vissa grupper i samhället som kan göra på det här viset, men inte alla, och hur ska vi få till det så att vi fortsätter ha en jämlikhet i samhället och att alla har samma chans att hålla sig friska? Man bör tänka igenom konsekvenserna av den typen av beslut ganska brett innan man tar dem, inte minst om man är en myndighet eller stort företag.

Ansvariga för coronahanteringen har alltså delvis agerat som den gjort – och regeringen har gjort som myndigheten sagt – det vill säga satt ”jämlikhet” före liv. En besynnerlig, rent motbjudande inställning. 

  Finland. Regeringen beslutade den 13 augusti att utfärda rekommendationer om användning av munskydd.

Syftet med rekommendationen är att skydda medborgarna mot eventuell exponering för coronavirussmitta. Var och en ansvarar själv för att skaffa munskydd, men kommunerna ska se till att skydd finns tillgängliga gratis för de mest utsatta medborgarna.

Under parollen ”Vi håller Helsingfors öppet” meddelar Helsingfors stad:

Staden har inlett utdelningen av munskydd till mindre bemedlade på öppna utdelningspunkter den 21 augusti klockan 10. Munskydd delas också ut till aktörer inom den tredje sektorn som arbetar med de mest utsatta.

Om användning i kollektivtrafiken meddelar Helsingfors stad att läget gällande spridningen av corona i augusti gått i en sämre riktning och att: 

Institutet för hälsa och välfärd, THL, har gett en rekommendation om munskydd för att begränsa corona. En korrekt användning av munskydd i kollektivtrafiken och i andra situationer, där det inte är möjligt att undvika närkontakt, kan minska antalet smittor och förbättra säkerheten.

Esbo stad meddelar på sin sajt: 

De avgiftsfria ansiktsskydden är avsedda för mindre bemedlade som inte själva har råd att köpa ansiktsskydd. Alla andra ska själva skaffa sina ansiktsskydd. Ansiktsskydden är avsedda bland annat för när man använder kollektivtrafik och är avsedda för personer över 15 år. En sats räcker för två veckor.

Kommentar: Handling, inte ord. Jämlikhet i praktiken, inte som ursäkt för att inte se till att alla kan skydda sig. Alla i Finland kan således följa rekommendationerna och använda munskydd, oavsett om de är ”köpstarka” eller inte.

Och, som en vän i Finland skrev till mig: 

Dessutom drar väl också mindre bemedlade nytta av att ens någon använder munskydd. Om smittan minskar (inte ökar i så snabb takt) kan väl också mindre bemedlade ha nytta av det. Och som sagt det är ju andra man ska skydda med att själv använda munskydd. Det är inte bara jag, jag och jag.

© denna sajt. Vid citat, vänligen enge varifrån det kommer och länka till originalinlägget.