Energimyndigheten är, som alla statliga myndigheter, bekostad av skattemedel och lydande under svensk lag. En anställd vid den myndigheten berättar:

Ledningen har meddelat att vi uttryckligen ska följa värdegrunden, lagen kommer i andra hand. Skulle värdegrunden och lagen stå i konflikt med varandra så gäller värdegrunden.

Jag vet att våra jurister är lätt chockade men någon annan reaktion har jag inte noterat.

Det var GD Erik Brandsma själv som inför hela personalen meddelade det här. Först trodde vi att han uttryckte sig klumpigt men när han sedan illustrerade det hela med en episod där han alldeles uppenbart bröt mot regelverket med hänvisning till värdegrunden, så rådde det inget tvivel längre. Det här skedde för ca två år sedan och jag skulle kanske ha kunnat glömma det hela, men under 2016 påmindes vi systematiskt om att det är värdegrunden som gäller. Lagar är det si och så med, för de kommer i andra hand.

För egen del följer jag enbart lagen. Värdegrunden vet jag inte riktigt var den kommer ifrån eller hur man kan ändra på den, i motsats till lagar, för vilka gäller en tydlig tågordning.

Kommentar:  Jag skulle verkligen gärna vilja veta hur en generaldirektör på en statlig myndighet kan ta sig sådana här “friheter” och varför jurister på ett statligt verk är tysta och chockade i stället för att säga ifrån. Hur illa sköter de då resten av ett uppdrag om de sitter och håller tyst om sådana här vansinnigheter på den myndighet de arbetar? Eller har de sagt ifrån? Vad hände i så fall sedan?

Kontakta mig gärna via Info och berätta! Den som vill vara anonym får vara det.

OBS! © denna blogg.