Klicka på textrutan för att komma till artikeln på Svenska Yle.

Texten andas samma naivitet som funnits och ännu, märkligt nog efter decennier av stor asylinvandring, till stor del finns i Sverige. Man vill av någon anledning gärna tro på alla som säger att de genast kommer att bli dödade när de återvänder till sina hemländer. Man kan inte, man vill helt enkelt inte tro att människor ljuger om något sådant. Eller om en hel del annat annat.

Alla som har fått avslag på sina asylansökningar har genomgått dels en noggrann asylprövning hos Migri; dels så gott som alltid om svaret var negativt, ett överklagande i Förvaltningsdomstolen. Man har fått sin ansökan ordentligt belyst och prövad i två instanser enligt gällande finsk lag och när man får avslag på den så gäller att man ska lämna landet, man har inte rätt att stanna.

Således, än en gång: Om en person har fått avslag på sin asylansökan så har han inte befunnits ha skyddsskäl enligt utlänningslagen och är därmed inte längre vare sig asylsökande eller, som i texten felaktigt sägs: “flykting”. Han måste då lämna Finland och återvända till sitt hemland. Att börja diskutera hur man ska hjälpa människor att stanna illegalt i landet är förödande och kommer på sikt att leda till att Finland blir som Sverige, vilket vore fullständigt katastrofalt.

De som har fått avslag får ekonomisk hjälp med återresan om de inte själva har pengar att bekosta den. Det är den hjälp Finland kan ge. En del får också ett visst bidrag – “stöd för frivillig återresa” – för att inte komma tillbaka helt tomhänta. (Utvisas man med tvång får man givetvis inte dessa stöd).

Måtte man i Finland inte medverka till att bygga upp ett parallellsamhälle med illegala invandrare (vilket de personer de facto är som vistas i ett land utan tillstånd), med allt vad det innebär av svartjobb och kriminalitet. Ta varning från grannlandet Sverige där man inte har någon aning om vilka människor som finns i riket eller ens hur många, och där problemen bara växer för varje dag med laglösa utanförskapsområden, svart arbetsmarknad och en mycket påtaglig och kännbar förändring mot ett betydligt våldsammare och otryggare samhälle.

Så bidra inte på något sätt till att personer stannar illegalt i Finland utan se till att de återvänder till sina hemländer så snabbt som möjligt efter att deras asylansökan avslagits!

Här finns tydlig och omfattande information (som kanske också borde ha lagts ut som faktaruta i Svenska Yles artikel) från Migri om vilka stöd bland annat den kan erhålla som ska lämna landet vid negativt asylbeslut:

© denna blogg. Vid citat ur texten, vanligen lika till originalinlägget.