Klicka på textbilden för att komma till artikeln.

Utdrag ur texten

Kort sagt. Varningsflagg är rest för pass utfärdade i Jemen. Givet denna omständighet är det besynnerligt att Göta Hovrätt inte verkar ha reflekterat över hur processen med formulär, fingeravtryck och födelsebevis gick till medan mannen satt inlåst. Därtill har det nya passet åberopats endast i hovrätten, trots att det enligt utfärdandedatumet bör ha existerat redan när mannens sak prövades i tingsrätten. Varför passet inte lades fram då ges det ingen förklaring till

Dessa krumbukter hade kunnat undvikas om en åldersbedömning gjorts, vilket hade kunnat ske med stor ackuratess enligt internationella riktlinjer. (Ny lagstiftning kring detta är på gång. Red.anm.) Då hade också domen avkunnats på korrekta grunder och mannen hade dömts enligt 6 kap. 5 § för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i högst fyra år. Och utvisning.

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.