Ur min krönika med rubriken En ”svensk” svensk kan förlora sitt medborgarskap i Bulletin den 14 april:

Om en utlänning en gång fått svenskt medborgarskap kan han aldrig förlora det, oavsett om han fått det på falska uppgifter och i falskt namn, begått terrorbrott i Sverige, ses som en fara för rikets säkerhet eller något annat. En ”svensk” svensk medborgare kan däremot förlora sitt medborgarskap, till och med utan att han själv vet om det.
———-
Låt oss ta det en gång till: en utlänning som med minimala krav har erhållit svenskt medborgarskap efter fyra eller åtta år med permanent uppehållstillstånd, kan inte förlora det ens om jorden rämnar. En ”svensk” svensk däremot, kan förlora sitt utan att ens veta om det, och utan särskilt myndighetsbeslut.

Tidigare krönikor i Bulletin:
•  Finland steget före Sverige – också när det gäller vaccineringen – 28 december 2020. Ur texten:

I Finland har Sanna Marins regering agerat kraftfullt från början. Tagit kommando och sett till att ministrarna, så långt möjligt, satt sig in i frågorna själva för att kunna fatta nödvändiga beslut, informera folket och ställa nödvändiga krav på medborgarna.

•  I Finland är man som 16-åring ansvarig för sina handlingar – 1 januari 2021. Ur texten:

I Västra Nylands tingsrätt i Finland dömdes den 30 december en 16-årige pojke till fem års ovillkorligt fängelse för två dråpförsök och ett grovt rån. I båda fallen har den 16-åriga pojken knivhuggit sitt offer. De två dåden begicks inom en vecka i september och oktober 2020. Förutom fängelsestraff dömde tingsrätten pojken att betala skadestånd till det ena offret med drygt 12.000 euro (cirka 132.000 kronor) och det andra med drygt 13.000 euro (cirka 143.000 kronor).
———-
Offret får upprättelse och slipper se 16-åringen vandra fritt på gatorna i bostadsområdet, slipper uppleva att hans skador och trauma inte är mer värda än att gärningsmannen kan fortsätta leva som vanligt och även ha möjlighet att begå fler brott.

 Slå vakt om ogifta fäders rätt till vårdnad – 18 januari 2021. Ur texten:

Jag har följt en väns kamp för att etablera en normal och stabil relation till sin son, en kamp som har pågått sedan sonen föddes för åtta år sedan och som fortfarande pågår. Det är samtidigt också en kamp för sonens rätt att få växa upp med en aktivt närvarande pappa. Det absurda är, att hade min vän varit gift med mamman när sonen föddes så hade han automatiskt fått (gemensam) vårdnad av sitt eget barn.
———-
Den gamla lagparagrafen från 1949, som alltså än i dag reglerar fäders rätt till vårdnaden av sina barn och därmed också barns rätt till sina fäder, borde ha gått till historien för länge sedan. Det är regeringens och riksdagens sak att se till att en nutida, relevant lagstiftning, som också harmonierar med barnkonventionen som den 1 januari 2020 inkorporerades i svensk lag, äntligen kommer på plats.

•  Otillräckliga säkerhetskontroller av personalen på Migrationsverket – 3 februari 2021. Ur texten:

Det råder stor naivitet kring säkerhetsintressen i Sverige. Inte minst när det gäller anställningar på Migrationsverkets prövningsenheter. Inte någonstans i prövningskedjan – från ansökan om asyl till medborgarskap – finns krav på att den som anställs för att hantera dessa viktiga ärenden ska inneha svenskt medborgarskap, eller att personens vandel prövas.

•  Svenska medborgarskap borde kunna återkallas – 18 februari 2021. Ur texten:

Till skillnad från i många andra EU-länder är det i Sverige inte möjligt att återkalla beviljade medborgarskap. Detta oavsett vad personen gör sig skyldig till eller vilken fara han eller hon utgör för rikets och folkets säkerhet.

Den skadliga svenska kravlösheten – 6 mars 2021. Ur texten:

Sverige ställer nästan inga krav på de hundratusentals människor som har kommit hit som asylsökande. Välfärden och landets alla möjligheter serveras på en bricka; inga egentliga motprestationer förväntas. För faktiska flyktingar enligt Genèvekonventionen, personer som inte kan återvända till sina forna hemländer, är denna politik förödande.

Flyktingarna har, till skillnad från migranterna, inte kommit hit för att söka ett bättre liv, de har flytt från en tillvaro som de inte kan återvända till. Bland dem finns ofta en stark vilja att komma in i det svenska samhället, att bli en del av den svenska kulturen. Hos många blir besvikelsen därför stor när de upptäcker att undervisningen i svenska för invandrare, sfi, inte sällan är undermålig. Som lärare kan till och med andra invandrare, som själva inte till fullo behärskar språket, fungera.

© denna sajt och Bulletin. Vänligen länka till relevant text vid citat.