Klicka på textrutan för att läsa texten på Det Goda Samhällets sajt.

Om Nederländernas “remigration” och “remigration benefits” skrev jag den 24 juli 2015. Såvitt jag vet var det ingen annan som fann det intressant att rapportera om de dessa “remigration benefits” (återvandringsförmånerna) då – och inte senare heller. Så jag påminner och informerar om dem igen, drygt 4,5 år senare. Ur texten:

 Sverige har ju inte lyckats få ett enda av de 27 andra EU-länderna att ta efter sin misslyckade asylhantering. Skulle det då inte vara klokt att se om de andra länderna möjligen har något att lära Sverige?

Man kan till exempel fundera på om det kan finnas något att lära av Holland och deras program för återflyttning. Skulle något liknande kanske kunna implementeras även här? Kanske passar det inte Sverige. Men i Holland, under beteckningen “remigration”, erbjuds bland annat invandrade som har beviljats asyl eller uppehållstillstånd på skyddsgrunder, oavsett vilket land de kommer ifrån eller vilken nationalitet de har, att återflytta till sina hemländer och i samband med det få så kallat remigrationsbidrag.

Nu, drygt 4,5 år senare kollar jag upp vad som sägs om “remigration benefits” (återvändarförmåner) bland annat genom att läsa informationen på SVB:s (Sociale Verzekeingsbank) sajt där det finns en hel del frågor och svar. Här följer en del av den information om “remigration benefits” som finns på sajten:

What is the remigration benefit?

The remigration benefit scheme is for people who live in the Netherlands but who want to return to their country of birth. Under this scheme, you could get a monthly payment for your living costs. This payment is called the remigration benefit.

When can you get a remigration benefit?

If you are going back to live in your country of birth, you can qualify for a remigration benefit. The conditions for a remigration benefit depend on your situation.

If you have dual nationality, you can only get a remigration benefit if you give up your Dutch nationality. You can do this at the offices of your local authorities (gemeente) in the Netherlands

If you have refugee status or asylum status in the Netherlands and you want to return to your country of birth, you can get a remigration benefit if:

 • you got your Dutch residence permit before 1 July 2014
 • you started living in the Netherlands on the basis of family reunification before 1 July 2014 and your family is living in the Netherlands legally
 • you can get a remigration benefit if you also meet the following conditions:
  • you live in the Netherlands
  • you are 55 or over
  • you were 18 or over when you came to live in the Netherlands
  • you were born in the country that you are moving to
  • you have or had the nationality of your country of birth
  • you give up your Dutch nationality.
  • you are moving to your country of birth
  • you have been receiving a Dutch benefit for 12 continuous months before you claim a remigration benefit
  • you have been living legally in the Netherlands for 8 continuous years before you claim a remigration benefit
  • you do not have any debts with the Dutch government. For example, debts with the Belastingdienst (Dutch Tax and Customs Administration) or any unpaid fines. If you have already agreed to repay any debts, you can still get a remigration benefit
  • you are not in prison or fleeing from justice
  • you move to your country of birth within 6 months after you get our letter awarding you a remigration benefit

Extra conditions if you have a partner

 • If your partner does not already live in the country you are moving to, your partner must move with you
 • Your partner must not have any debts with the Dutch government. For example, debts with the Belastingdienst (Dutch Tax and Customs Administration) or any unpaid fines. If your partner has already agreed to repay any debts, you can still claim a remigration benefit
 • Your partner must not be in prison or fleeing from justice
För att läsa mer om den här “återvändarlagen”, Repatriation Act, klicka på textrutan med nmi:s logo.

Här kan man läsa om Repatriation Act (ungefär “Återvändandelagen”). En del – men inte all –  information är densamma som hos SVB ovan.

Till slut: Ovan texter rör alltså bestämmelser om frivillig “remigration” från Holland. Beloppen som betalas ut varje månad till dem som väljer att permanent återflytta till sitt hemland varierar beroende på kostnadsläge i respektive land och på om det gäller en ensam person eller en familj och hur stor familjen är.

OBS! Ovan text gör inte anspråk på att vara fullständig utan ger basinformation om vad Holland erbjuder asylinvandrade med flyktingstatus eller uppehållstillstånd, som vill återvända till sina hemländer för gott. Den som är intresserad av ytterligare information och fakta kring det nederländska remigration-systemet kan gå in på sajterna som länkats till ovan och även söka efter eventuell annan tillgänglig information.

 

© denna sajt. Vid eventuella citat, vänligen länka till originalinlägget.
En penningdonation innebär inget annat än just en frivillig donation. En donation innebär inte att någon tjänst utförs eller att några varor tillhandahålls. En donation uppskattas; det är tids- och kunskapskrävande att göra research, ha kontakt med många samhällsaktörer och andra och att skriva texter. Men en donation är, som sagt, absolut inget krav för att få läsa och ta del av över 9650 texter i olika ämnen som finns på den här sajten.