Klicka på textrutan för att läsa mitt gästinlägg på Svenska Dagbladets ledarsida.

Ur texten:

Migrationsverket har nyligen förtydligat vad som gäller för de försörjningskrav som gäller för asylinvandrade som ansöker om familjeåterförening i Sverige. Gällande försörjningskravet anges bland annat följande:

Huvudregeln är att din inkomst ska vara både tillräckligt hög och varaktig. Med varaktig menas att inkomsten ska sträcka sig minst ett år framåt från tidpunkten då Migrationsverket bedömer ansökan. Kravet på hur länge din förmögenhet ska räcka för att försörja dig och din familj har däremot sänkts, från fem till två år.

Att kalla inkomsten “varaktig” när kravet endast är att den ska gälla i minst ett år, är att använda ordet “varaktig” på fel sätt.“Varaktig” är, enligt Svenska Akademiens ordlista: “motsatsen till “tillfällig” och jämförs med ordet “permanent”. Man talar ju inte heller om “varaktiga uppehållstillstånd” och menar att de ska gälla i ett år. Skrivningen ”med varaktigt menas att inkomsten ska sträcka sig minst ett år framåt…” innebär de facto att det enda som krävs är att man kan försörja sina anhöriga i ett år, därefter upphör det egna försörjningskravet.

Klicka på textrutan för att ta del av hela det rättsliga ställningstagandet.

Migrationsverket förtydligade i sammandrag vad som nu gäller för asylinvandrade som ansöker om familjeåterförening i Sverige:

 • Undantag från försörjningskravet kommer inte längre att göras enbart för att det finns barn i familjen. Undantag från försörjningskravet gäller däremot när någon ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till ett barn.
•  Huvudregeln är att din inkomst ska var både tillräckligt hög och varaktig. Med varaktig menas att inkomsten ska sträcka sig minst ett år framåt från tidpunkten då Migrationsverket bedömer ansökan.
•  Inkomsterna ska tillhöra dig som bor i Sverige, eller åtminstone att du ska ha tillgång till dem. För makar, registrerade partners och sambos räknas det som att ni har tillgång till varandras inkomster.
•  Kravet på hur länge din förmögenhet ska räcka för att försörja dig och din familj har däremot sänkts, från fem till två år.
•  Försörjningskravet gäller inte om Migrationsverkets beslut om att avslå ansökan skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande, exempelvis Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

Vidare anges att:

Försörjningskravet gäller de flesta.

Kravet på försörjning gäller de flesta som ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Det innebär att du som bor i Sverige måste kunna försörja dig själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd för att få flytta till dig i Sverige. Kravet innebär också att du måste visa att du har en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i.

Kommentar 1: Skrivningen “Med varaktig menas att inkomsten ska sträcka sig minst ett år framåt…” innebär ju de facto att det enda som krävs är att man kan försörja sina anhöriga i ett år, därefter är det fritt fram att leva på bidrag. Diskuteras detta också i den migrationspolitiska kommittén och hur ställer sig de olika partierna i frågan?

Kommentar 2: Varför sänker man kravet på hur länge en förmögenhet ska räcka för att försörja anknytningspersonen i Sverige och dennes/dennas familj från fem till två år? Diskuteras detta i den migrationspolitiska kommittén och hur ställer sig de olika partierna i frågan?

Under rubriken “Försörjningskravet ska gälla de flesta” anger Migrationsverket följande:

Kravet på försörjning* gäller de flesta som ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Det innebär att du som bor i Sverige måste kunna försörja dig själv, övriga personer i hushållet och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd för att få flytta till dig i Sverige. Kravet innebär också att du måste visa att du har en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i.

*  I ett år, alltså…

Undantag gäller för dig som är under 18 år och dig som har familj som ansöker om att förlänga sitt uppehållstillstånd. Undantag gäller även för dig som är flykting eller alternativt skyddsbehövande om dina familjemedlemmar ansöker inom tre månader efter att du har fått uppehållstillstånd eller skyddsstatus i Sverige. Försörjningskravet gäller dock om ni har möjlighet att återförenas i ett land utanför EU som er familj har en särskild anknytning till. För parrelationer gäller dessutom att relationen ska ha inletts före din inresa i Sverige eller att förhållandet är väl etablerat för att undantaget för ansökningar inom tre månader ska gälla.

Kravet på försörjning gäller också svenska medborgare. I ett år…

Av intresse kan också vara vilka minimibeloppen som krävs för att man ska anses kunna försörja de anhöriga som söker tillstånd att få flytta till Sverige:

För 2020 är normalbeloppet

•  5.002 kronor för en ensamstående vuxen
•  8.264 kronor för sammanlevande makar eller sambor
•  2.654 kronor för barn till och med 6 år
•  3.055 kronor för barn 7 år eller äldre.

Anknytningspersonen i Sverige måste därmed ha dessa belopp netto (kvar efter skatt) plus pengar till hyran. Den faktiska hyran tillkommer således till ovanstående belopp. Det betyder att familjen, efter att boendet är betalt varje månad, ska ha kvar minst de angivna beloppen som ska räcka till bland annat mat, kläder, hygien, telefon, hushållsel, försäkringar och andra mindre utgifter för tillfälliga behov för hela hushållet. Alltså samma regler som gäller för oss alla som bor här.

När det gäller godtagbar bostad kräver MIgrationsverket:

Bostad av tillräcklig storlek och standard för de anhöriga, som söker uppehållstillstånd på anknytning, att bo i. För två vuxna utan barn är en bostad tillräckligt stor om den har kök eller kokvrå och minst ett rum. Om barn ska bo i bostaden måste det finnas fler rum. Två barn kan dela sovrum.

Det går bra att hyra bostaden i andra hand, men uthyrningen måste vara godkänd av hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd. Att vara inneboende hos någon annan eller bo hemma hos sina föräldrar räknas inte som att ha en godtagbar bostad.

Familjen ska kunna använda bostaden från det att familjemedlemmarna kommer till Sverige.

Man måste kunna visa att man har en bostad för minst ett år framåt i tiden.

Kommentar 3: Här undrar man också vad som händer efter ett år; vem är det då som ska tillhandahålla en “godtagbar bostad” om man bara har fått ett kontrakt på ett år, till exempel?

Slutkommentar: Det skulle vara intressant att veta hur den migrationspolitiska kommittén har resonerat kring dessa krav som Migrationsverket förtydligar nu, två månader innan kommittén ska ha enats om en ny migrationspolitik.

 

© denna sajt. Vid ev citat, vänligen länka till originalinlägget.