Klicka på textrutan för att komma till inlägget.

Den 28 juni skrev jag en text med rubriken Om Migrationsverkets förtydligande av försörjningskravet vid anhöriginvandring, i vilken jag också länkar till mitt gästinlägg på Svenska Dagbladets ledarsida samma dag. Läs gärna dessa texter först.

Klicka på textrutan för att läsa artikeln på NewsVoices sajt.

Svenska Lena Wickman, som länge bott i Kanada och är gift med en kanadensisk medborgare och nu vill flytta hem till sitt medborgarskapsland Sverige, skriver om det som borde vara helt självklart:

Medan den framtida svenska migrationspolitiken utformas av Migrationskommittén, vill jag bidra med tre förslag på hur återvändandeprocessen skulle kunna förbättras:

– En separat och prioriterad ansökningskategori hos Migrationsverket: ”att flytta med svensk medborgare”.
– Att en icke-EU-medborgare kan vara bosatt tillsammans med sin partner i Sverige medan ärendet behandlas.
– Att svenska medborgare undantas från försörjnings och bostadskravet om ej dess nödvändighet kan påvisas.”

Kommentar: Jag har haft kontakt med många förtvivlade utlandssvenskar genom åren som inte kunnat förstå varför de behandlas nästan som om de vore asylsökande i sitt eget land. De historier jag fått berättade för mig – och verifierade – är rent sanslösa och jag är tämligen övertygad om att också på detta, som så många andra samhällsområden, är Sverige unikt. I negativ bemärkelse. Jag känner i alla fall inte till något annat land som behandlar sina egna ursprungsmedborgare lika styvmoderligt. Den solkiga “Sverigebilden” blir allt solkigare och det svenska samhället blir alltmer svårbegripligt och upplevs som allt märkligare av oss som bor här och än mer av dem som tittar på Sverige utifrån. 

Sveriges/Migrationsverkets behandling av landets egna ursprungsmedborgare som vill flytta hem efter att ha bott i länder utanför EU är en skam för Sverige. Den behöver förändras (liksom också för dem som bott i ett EU-land, se lästips nedan). Det krävs knappast någon lagändring, Migrationsverket kan omorganisera hanteringen enligt förslagen ovan. Det torde kunna göras utan utredningar och allehanda långbänkar och inte ens behöva tas upp i migrationspolitiska kommittén. Annat än, förstås, om Migrationsverket sätter sig emot att tolka lagstiftarens intentioner och inte vill se till att landets egna hemflyttande medborgare ges en “human och rättssäker” behandling. Så som det är nu kan i  varje fall knappast ha varit lagstiftarens mening. 

Lästips
om en annan orimlighet som drabbat två svenska medborgare som flyttat hem till Sverige efter att ha bott länge i ett EU-land::
•  7.000 kronor per dygn på sjukhem för svensk medborgare som flyttat hem från ett EU-land – 30 oktober 2019. Ur texten:

Våra goda vänner, ett äkta par, har flyttat tillbaka till Sverige sedan maken drabbats av hjärnblödning. Hans fru ringde och berättade att de svenska myndigheterna myndigheterna kräver mängder papper av henne för att de ska återfå sina medborgerliga rättigheter. Nämnas bör att de endast har, och alltid endast har haft, svenskt medborgarskap. Tills allt är klart får makarna betala över 7.000 kronor per dygn för den sjuke maken på sjukhemmet!

De fick tömma och sälja sitt hus och sina bilar och, och, och … Och flyga till Sverige med maken fastsurrad i sätet.

Jag tyckte att 7.000 kronor per dygn lät otroligt. Så jag frågade igen för att vara säker. Och fick svaret att:

– Ja, det rör sig om 7.000 kronor/dygn, men det blir ju mycket billigare sedan, när han är inne i systemet.”

Alltså när han blir godkänd som svensk!? Vilket han som sagt redan är: svensk medborgare och enbart svensk medborgare.

 

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till detta inlägg.