Enligt uppgift i bland annat Sveriges Television vill ett parti som vänder sig till en begränsad grupp av befolkningen och som endast har det gemensamt att de har en viss religiös tro, betraktas som en särskild minoritet i Sverige.

Om det är förenligt med lagstiftningen i det demokratiska Sverige med ett parti som riktar sig till en starkt avgränsad del av befolkningen, det känner jag inte till, det får någon som vet svara på. Men jag kan i alla fall informera om vad som gäller “minoritetsstatus”, som det här partiet sägs “vilja ha”.

Någon möjlighet till “nationell “minoritetsstatus” som skulle kunna omfatta muslimer i Sverige finns inte.

Det finns i Sverige fem nationella minoriteter med viss särställning och vissa särskilda rättigheter. De är:

Samer. Sverigefinnar. Tornedalingar. Judar. Romer.

Det finns i Sverige fem erkända minoritetsspråk, nämligen de språk som talas av de fem nationella minoriteterna:

Samiska, finska, meänkieli, jiddisch och Romani chib.

Nationell minoritet eller minoritetsfolk kallas de etniska minoriteter som har en långvarig språk- och kulturgemenskap innanför den nationella* gemenskapen, vanligen längre än hundra år (eller fyra generationer). Etnicitet är människors identifikation med och känsla av tillhörighet i en viss folkgrupp. Etnicitet är en namngiven social kategorisering av människor utifrån språk och deras uppfattning om ett gemensamt kulturarv och om sina anors gemensamma ursprung som särskiljer dem från andra grupper

Enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk, har sådana minoriteter rätt till skydd och stöd för att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur.

Ingenstans anges att människor som nyligen invandrat i ett land kan göra anspråk på eller kräva “minoritetsstatus”, särskilt inte på religiös grund. Så det önskemålet är inte realistiskt vare sig nu eller ens om hundra år.

Slutkommentar: Jag har fått frågan av ett antal personer om det som det önskemål som ett muslimskt parti uttryckt, nämligen att att muslimer ska “betraktas som en särskild minoritet som exempelvis judar och samer”, skulle kunna vara möjligt att tillmötesgå. Därför har jag skrivit ovanstående, för att visa att det inte finns någon rätt för människor enbart för att de bekänner sig till en viss religion att erhålla minoritetsstatus, varken nu eller senare. Om man fortfarande undrar varför, eller tror att det är möjligt, behöver man noga och ingående läsa ovanstående information en gång till. Samt gärna också söka information via andra källor.

* En nation (latin: natio) är ett kollektiv av människor som förenas genom medborgarskap i en stat eller ett land, det vill säga en politiskt definierad befolkning och geopolitisk enhet.
© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.