Klicka på bildrutan för att se inslaget.
Maria Malmer Stenegard, Moderaternas migrationspolitska talesperson, i inslaget i TV4:

Regeringen har sprängt budgeten med 2 miljarder kronor och då är inte ens det här året inräknat.

2 miljarder = 2000 miljoner… På vad?

Jo, på att det för personer, som genomgått en dyr asylprocess minst två gånger per person och fått avslag på sina ansökningar eftersom de enligt lag inte har skyddsskäl, skapades en orimlig särlag som röstades igenom tack vare Centerpartiet. En lag som de politiker som drev igenom lagen – Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet – tycket kunde få kosta 3 miljarder skattekronor. 3000 miljoner av svenska skattebetalares pengar, pengar som dessa politiker använde för att driva igenom den mest kritiserade och orättvisa lag som stiftats i Sverige i mannaminne, givetvis utan att tillfråga dem som skulle bekosta fiaskot.

Nu visar det sig att det inte räckte ens med de ca 3000 miljonerna utan att en speciella lagen för unga afghanska män, som ihärdigt år ut och år in kallas “ensamkommande” kostat betydligt mer. Fram till slutet av 2019 hade den här särlagstiftningen kostat skattebetalarna ytterligare närmare 2000 miljoner skattekronor. Och vad den kommer att kosta för år 2020 som ska läggas till de uppåt 5000 miljonerna som redan lagts på afghanska män utan asylskäl, det vet ingen.

Men nu vill riksdagens minsta och mest aparta parti – som i opinionsmätningarna ligger långt under riksdagsspärren – Miljöpartiet samt Vänsterpartiet och Centerpartiet att det rådande regelverket för de afghanska männen utan skäl att befinna sig här, ska lättas på! I raktiken handlar det om “amnesti”. Ordet är något fel använt i sammanhanget, men med det menar man att de ska få stanna utan några krav alls.

Kicka på textrutan för att läsa ledarartikeln i Göteborgs-Posten.

Håkan Boström skriver på ledarsidan i Göteborgs-Posten bland annat:

Centerpartiet vill nu lätta upp villkoren för de 7.400 ensamkommande, mestadels unga afghanska män, som beviljades villkorat uppehållstillstånd i och med den så kallade gymnasielagen 2018 trots att de saknade asylskäl. Villkoret var att de unga männen skulle klara en gymnasieutbildning och därefter inom ett halvår skaffa sig ett minst två-årigt anställningskontrakt.

Coronakrisen har förmörkat möjligheterna att uppnå de här kraven. Det är därför Centern, liksom V och MP, vill luckra upp dem. Antingen genom att förlänga tiden att skaffa sig ett arbete eller sänka kraven på vilken typ av anställning det kan röra sig om.
———-
I praktiken har kraven på såväl asylskäl som egenförsörjning länge varit urvattnade i svensk migrationspolitik. Den som velat har kunnat stanna i landet som ”papperslös” även med avslag. I vissa kommuner, som Malmö, har det även gått att få socialbidrag utan uppehållstillstånd. Utvisningsbeslut har sällan verkställts.
———-
Coronakrisen kommer inte göra arbetet med att inkludera de som kommit till Sverige i samhället lättare. Tvärtom. I det läget bör kraven för att få uppehållstillstånd inte göras mer generösa. Den svenska asylpolitiken måste snarare läggas om fullständigt. Integration av de som redan befinner sig i Sverige måste få gå i första hand.

Klicka på textrutan för att läsa artikeln i Blekinge Läns Tidning.

Men företrädare för Miljöpartiet i Karlskrona skriver i sin debattartikel:

Det är dags att ge de ensamkommande som omfattas av gymnasielagen amnesti eller ändra gymnasielagen så de får en chans att stanna.

På vilket sätt det skulle vara “dags” och varför personer utan skäl till det skulle ges “en chans” att ändå få uppehållstillstånd anges inte. Det är alltså något ett antal miljöpartister tycker. Och på sådant tyckande anser de alltså att svensk lagstiftning vila!

En vän som följt de här galna cirkusturer säger:

Många svenskar jobbar på små och medelstora företag som under coronapandemin är synnerligen konkurskänsliga. Ett stort antal har redan gått i konkurs och fler konkurser blir det vecka för vecka. Man kan bara tänka på hur arga dessa människor som mister sina jobb blir om afghanerna får PUT på lättade försörjningskrav och ett helt år på sig att söka jobb efter sina studier – under tiden försörjda av kommunerna!

Kommentar: “Försörjda av kommunerna” betyder “försörjda av de människor i Sverige som fortfarande har jobb och betalar skatt.

Som “slutkläm” citeras sista stycket i Håkan Boströms ledarartikel i Göteborgs-Posten den 20 april:

Vi kan också räkna med en förhöjd konfliktnivå både internationellt och nationellt – samtidigt som vi står inför svåra problem själva. I ett sådant allvarligt läge bör partier som låter luftiga idéer gå före realistisk konsekvensanalys – det vill säga C, MP och V – hållas borta från inflytande över väsentliga samhällsfrågor.

Texter på denna sajt som innehåller orden ensamkommande och nya gymnasielagen.

© denna sajt.