Klicka på text- och bildrutan för att läsa hela Per Gudmundsons ledartext i Bulletin.

Ur texten:

Hur ska man få migranter att återvända hem, när de saknar rätt att vistas i landet? Det är en fråga som blivit alltmer angelägen det senaste decenniet.

Många accepterar förstås avslaget, och återvänder helt självmant. Men för dem som inte gör det finns olika typer av assisterat återvändande. Sverige erbjuder sedan 2007 ett återetableringsstöd för migranter från vissa utvalda länder. Asylsökare från exempelvis Afghanistan, Irak, Somalia och Syrien kan få kontantstöd om 30.000 svenska kronor för varje person över 18 år och 15.000 kronor för barn under 18 år om de går med på att återvända till sitt hemland. En familj kan få högst 75.000 kronor.

Läs gärna hela texten!

Och i samband ovanstående viktiga ledartext i Bulletin, citerar jag ur – och länkar till – en text jag skrev den 3 februari 2020 under rubriken Om Nederländernas “remigration” och “remigration benefits”. Ur texten, som också bör läsas i sin helhet via länken ovan:

Nu, drygt 4,5 år senare kollar jag upp vad som sägs om “remigration benefits” (återvändarförmåner) bland annat genom att läsa informationen på SVB:s (Sociale Verzekeingsbank) sajt där det finns en hel del frågor och svar. Här följer en del av den information om “remigration benefits” som finns på sajten:

What is the remigration benefit?

The remigration benefit scheme is for people who live in the Netherlands but who want to return to their country of birth. Under this scheme, you could get a monthly payment for your living costs. This payment is called the remigration benefit.

When can you get a remigration benefit?

If you are going back to live in your country of birth, you can qualify for a remigration benefit. The conditions for a remigration benefit depend on your situation.

If you have dual nationality, you can only get a remigration benefit if you give up your Dutch nationality. You can do this at the offices of your local authorities (gemeente) in the Netherlands.

Jag skrev alltså om det nederländska systemet att försöka få utomeuropeiska  asylinvandrade att återvända till sina hemländer redan den 25 juli 2015 på sajten Det Goda Samhället under rubriken Om att Sverige borde följa utlänningslagen och kanske lära något av andra EU-länder (länk finns i min text ovan) om just det nederländska systemet, men också:

Ett konkret och genomförbart förslag är att Migrationsverket börjar följa utlänningslagen. Det blir en smärtsam process när man faktiskt måste börja tänka och agera efter att ”det här är lagen, den ska vi följa”. Men det kommer definitivt att skapa en bättre ordning, större rättssäkerhet och – inte minst viktigt – sakta men säkert återställa människors förtroende för asylsystemet. Det skulle också sända signaler ut i världen att Sverige nu upphört att vara ”de blåögdas land”, att landets lagar stiftade av dess riksdag och regering hädanefter både gäller och tillämpas.

Exempelvis borde ordentliga identitetskontroller av asylsökande göras, liksom gedigna utredningar som får ta den tid de tar. I varje fall mer än en knapp timme, vilket enligt tjänstemän på Migrationsverket ofta är fallet idag när pressen är stor och särskilt när det gäller dem som säger sig vara från Syrien (läs omMigrationsverkets egen kvalitetsuppföljningsanalys).

I min text Om Nederländernas “remigration” och “remigration benefits” som jag alltså länkar till ovan, finns också en länk till Nederländernas migrationsinstitut där man kan läsa mer.

 

© denna sajt. Vid citat ur mina texter, vänligen länka till originalinläggen som citaten är hämtade ur.