Finland. Regeringen beslutade införa striktare gränskontroller och krav på coronatestning – för dem som vill – och kan få tillstånd att – resa in i Finland.

Mer ingående information finns på statsrådets sajt, bland annat:

Regeringen fattade vid ett extra statsrådssammanträde den 22 januari beslut om att restriktionerna för gränstrafiken och testnings- och karantänrekommendationerna skärps. Syftet med dessa åtgärder är att förhindra att coronaepidemin accelererar på nytt och att den nya virusvarianten sprids i Finland. En spridning av den nya virusvarianten kan leda till att epidemin accelererar.

Gränskontrollen vid de inre gränserna fortsätter fram till den 25 februari. Inresa på grund av arbete begränsas endast till det absolut nödvändiga.

Men så här informerade regeringen (i Finland kallad “statsrådet”) i Facebook Story sina medborgare och andra boende i landet på tre språk: finska, svenska och engelska: