Klicka på textrutan för att läsa hela texten på tidningen Uusi Suomis sajt.

Efter att Finlands regering i går, fredag den 22 januari, skärpt gränsrestriktionerna och vidtagit andra åtgärder för att förhindra att coronasmitta sprids i landet, har regeringen fått både beröm och tack för sitt agerande. Ur artikeln i Uusi Suomi med rubriken som börjar Nu får Finland beröm (tack) för de nya coronabegränsningarna:

Experter berömmer de nya coronabegränsningar som Sanna Marins (sd) regering tillkännagav sent på fredagen, som endast tillåter nödvändig pendling över gränserna från och med nästa onsdag. (27 januari). Dessutom anvisas alla som vill komma in i landet till coronatestning.

Tuuli Lappalainen, biomedicinsk forskare som arbetar som biträdande professor vid Columbia University och som gruppledare vid Genome Center, uppskattar att de nya åtgärderna kommer att skydda finländarnas hälsa och det finländska samhället.

På finska skriver hon lite annorlunda. Översättning::
Finland skärper gränskontrollen! Med dessa goda åtgärder
skyddar man finländarnas hälsa och samhälle.
Åtgärderna i hemlandet kan nu påverka epidemin på ett helt nytt sätt:
en brand blir lättare att släcka när nya gnistor inte regnar ner över en.

Vidare ur artikeltexten:

Docent Pirta Hotulainen, Minerva Foundation Institute for Medical Research, är inne på samma linje.

Tack regeringen, ministrar Krista Kiuru och Maria Ohisalo!
Allt stöd för de nya gränsåtgärderna!
Det är mycket viktigt att vi inte släpper in viruset i landet,
särskilt inte nya mutationer!
Då kan vi leva bättre inne i landet.

Ur artikeltexten igen:

De nya begränsningarna kommer att ha en stark inverkan på till exempel byggnadsarbetskraften. Byggbranschen sysselsätter normalt tiotusentals utländska arbetare, varav de flesta kommer från Estland.

”Vi hoppas att de utländska arbetstagarna som har jobb här och har möjlighet att stanna, inte nu lämnar Finland. Förra våren, under liknande restriktioner, var de anställda beundransvärt flexibla och byggandet fortsatte utan stora störningar, ” kommenterade Aleksi Randell, VD för Rakennusteollisuus RT, i ett pressmeddelande.

Inom byggbranschen förväntar man sig att tiden med de stränga begränsningarna ska användas för att öka testkapaciteten och beredskapen.

“Nu är det viktigt att tillsammans hitta sätt att stoppa viruset, men låta människor rörelser över gränserna”, konstaterar Randell.

Byggbranschen är beredd att rekommendera sina medlemsföretag att kräva negativa testresultat från anställda som anländer från utlandet, om myndigheterna kräver omfattande tester för dem som anländer till Finland och testkapaciteten bringas till önskad nivå.

”Under de senaste veckorna har vi förberett vår egen rekommendation och haft mycket nära kontakt med olika myndigheter. Till exempel har vi försökt finna ett heltäckande sätt att testa invandrare, tillsammans med med Finentry.

Om de stränga restriktionerna vid gränserna fortsätter längre än meddelat och tillgången på arbetskraft försämras, skulle situationen på byggarbetsplatserna bli betydligt svårare, särskilt i södra Finland, enligt Randell.

 

 

 

© översättning Merit Wager.