Klicka på textrutan för att läsa hela debattartikeln på Expressens sajt.

Ur texten, skriven av kommunstyrelsens ordförande, Lidingö, Daniel Källenfors (M):

Afghanistans visumhantering i Norden sker på ett konsulat i Näsets bostadsområde på Lidingö. Tusentals personer skickas till konsulatet för att få sina ärenden hanterade. Inte alla som kommer dit erkänns som medborgare i Afghanistan eller kan uppvisa handlingar och då uppstår bråk. Även stormningar av konsulatethar ägt rum. Lidingös skattebetalare får stå för de kostnader som den extra renhållningen innebär och att anlita fler patrullerande ordningsvakter skulle Lidingöborna få betala 1,2 miljoner kronor om året för.
———-
Konsulatet har erbjudits andra större lokaler, men meddelat att de inte har råd. Sedan 2013 är Afghanistan det största mottagarlandet för svenskt bistånd. Sverige har exempelvis gjort ett åtagande om att bidra med drygt 8,5 miljarder kronor fram till 2024 och Sverige har bistått Afghanistan med ett exceptionellt generöst flykting-, migrant- och anhörigmottagande.

Kommentar: Ett främmande lands representation ska inte agera på ett sådant sätt i Sverige att landets befolkning störs och känner rädsla för att vistas i sitt område för att det främmande landet inte kan upprätthålla ordning vid den lokal de använder för sin verksamhet!. Om det är så här de accepterar att det går till i deras eget land, i detta fall i Afghanistan, så är det deras sak. Men när ambassaden och konsulatet representerar Afghanistans regering i Sverige så är det definitivt inte acceptabelt och att Utrikesdepartementet trots påstötningar, låtit det här pågå under en lång tid i ett svenskt bostadsområde, är häpnadsväckande och under all kritik. Utrikesdepartementet har, tvärtemot vad Sveriges utrikesminister Ann Linde påstår nedan, enligt Wienkonventionen vissa skyldigheter. Läs relevant utdrag ur konventionen längre ner.

Den minnesgoda torde också minnas att det fattiga landet, som nu inte har råd att flytta sitt konsulat någonstans, för cirka fyra år sedan hade råd att köpa en villa på Skepparbacken 2B i Saltsjö-Duvnäs som då kostade 42 miljoner kronor. Fyrtiotvå miljoner kronor! Har ens det rika Saudiarabien köpt en villa i den prisklassen? Varför tvingas vi skattebetalare i Sverige låta enorma belopp gå till “bistånd” till Afghanistan som sedan använder jättebelopp för att köpa vad som kan ha varit bland de dyraste villorna som såldes i Sverige 2017?

Om afghanerna hade råd att (med biståndspengar?) köpa villan i Saltsjö-Duvnäs så får de väl sälja villan om de annars inte har råd att skaffa sig en ändamålsenlig lokal för sitt konsulat. Samt hålla sig med städpersonal som städar upp efter deras besökande medborgare samt väktare som håller ordning på desamma så att andra människor som befinner sig i området inte behöver vara rädda för att utsättas för våld.

Dessutom är utrikesminister Ann Lindes svar på en skriftlig fråga häpnadsväckande. Hon säger bland annat:

Det är ambassadens ansvar att se till att den konsulära avdelningens verksamhet bedrivs i ändamålsenliga lokaler och på ett sådant sätt att ordningsstörningar inte uppkommer. I den mån ordningsstörningar utgör lagbrott är det en fråga för Polismyndigheten och andra rättsvårdande myndigheter att utreda och lagföra.

För det första måste Ann Linde väl ändå veta att diplomater vid utländska beskickningar och konsulat åtnjuter diplomatisk immunitet! De kan inte “utredas och lagföras” som hon aningen lättvindigt skriver.

För det andra är det synnerligen förvånande om Ann Linde inte (heller?) känner till artikel 30 i Wienkonventionen om konsulära förbindelser:

Fortsättning  lär följa.

© denna sajt.