Klicka på textrutan för att läsa artikeln i Süddeutsche Zeitung (på tyska).

Antalet asylöverklaganden i domstol ökar snabbt

Antalet överklagade asylfall har ökat dramatiskt under första halvåret i år. Nästan två gånger så många klagomål väntar vid de tyska förvaltningsdomstolarna i slutet av 2016. Enligt Bundesinnenministerium har omkring två av tre Bamf-avslag (Bamf = Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge) överklagats.

I år, 2017, har Bamf enligt egen statistik fram till slutet av augusti fattat beslut i över 480.000 asylansökningar – och avvisat nästan 190.000 av dem.
——————-
I synnerhet är domstolarna föremål för prövningar där asylsökande vägrar att acceptera att de har fått ett så kallat subsidiärt skydd av Bamf. Men ett sådant beslut kan de inte hämta sin make, barn eller sina föräldrar till Tyskland. 69.000 överklaganden av sådana beslut hade fram till slutet av maj lämnats in. Majoriteten av de cirka 11.000 domstolsbesluten i år föll till förmån för kärandena, varav de flesta flyrde från Syrien, men inte i överklaganden vid de högre förvaltningsdomstolarna.

Kommentar: Antalet överklagade asylavslag anges i artikeln (daterad 18 september) till 283.000. Nytysken meddelar att de idag ökat till 310.000…

Här kan man lsa några andra texter av och med – eller efter tips av – nytysken:
•  ”Nytysken” om en undersökning i Dagens Nyheter – 11 mars 2015
•  ”Nytysken” om den stora handfallenheten – 20 mars 2015
•  ”Nytysken” reflekterar över det svenska förslaget att människor ska kunna söka asyl på ambassader i världen. – 9 maj 2015
 ”Nytysken”: ”Jag tippar att man spekulerar kring att problemet ska lösa sig på naturlig väg.” – 7 juli 2015
•  Nytysken reflekterar igen 12 september 2015
  ”Nytysken”: ”124 mil och nästan 6.000 kronor för att få ett svenskt pass” – 3 maj 2016
•   ”Nytysken” reflekterar över läget i sitt forna hemland – 18 december 2016.

*Nytysken.
Jag kallar i enlighet med svensk logik (“nysvensk”) den svenske mannen som bott i Tyskland i flera decennier för “nytysken”. Sägas bör, att svensken självklart inte definierar sig som tysk utan som svensk… Så att kalla honom “nytysken” är lika galet som att kalla invandrade i Sverige för “nysvenskar”. Han följer med vad som händer i hans födelseland och det är intressant att få ta del av det han väljer att rapportera om eller reflektera över från sin tyska horisont. Det är värdefullt att han delar med sig av en del av sina tankar och länkar så att de kan publiceras här, för det är han värd ett stort tack.
© denna sajt. Översättning Merit Wager.