Klicka på textrutorna för att komma till artiklarna (på tyska). De är publicerade 26 resp 27 augusti 2017.

Afghanska flyktingar ockuperar Votivparken
och
I Votivparken: Afghanernas protest fortsätter

Det är inte bara i Sverige som afghanerna går samman med hjälp av olika aktivister och grupperingar i landet, för att krav att få stanna trots att de redan gått igenom asylprocessen och fått avslag.

Det som sägs i österrikiska Kronen Zeitung den 27 augusti kan tyda på att de här afghanska kravdemonstrationerna kan vara internationellt organiserade:

EU-omfattande kamp mot utvisning

Den pågående åtgärden är en del av en europeisk kampanj. Också i Sverige har liknande protester pågått i veckor. I ett öppet brev till den svenska migrationsmyndigheten frågade aktivisterna nyligen:

“Är Sverige verkligen ett moraliskt land som varnar svenska medborgare för att resa till Afghanistan på grund av den farliga situationen där, när den anser att landet är säkert för oss? “

Afghanernas protester mot att de fått avslag på sina asylansökningar och vägran att acceptera det, pågår alltså även i Österrike. Bland annat detta står att läsa i en av de två artiklarna som man kan klicka sig fram till via textrutorna ovan:

Afghanernas och deras anhängares protestmöte mot utvisningar till Afghanistan, som började på fredag kväll, fortsätter. Enligt polisen bor cirka 30 personer i Votivparken, ungefär så många har övernattat där.

Det finns stora likheter med demonstrationen på Medborgarplatsen, utom i frågan om antalet personer:

Mötet har registrerats korrekt registrerat. Övernattning i tält är inte tillåtet, inte heller användning av sovsäckar. Folk tillbringade natten med filtar. Att spela musik var tillåtet fram till kl 22:00.

Demonstranterna kräver förhandlingar med en regeringsrepresentant.

Protesten i Votivparken kommer att pågå tills någon från regeringen kommer för att förhandla med afghanerna och deras anhängare, förklarade organisatören Javid Rahimi, som förväntar sig upp till 1000 personer på söndagen. Enligt arrangörerna hade upp till 100 deltagare varit närvarande, men enligt polisen är dock endast 20 till 30 demonstranter involverade. Tjänstemän var på plats för att övervaka situationen.

På Medborgarplatsen, där för övrigt det en månad långa demonstrationstillståndet går ut idag (om inte förlängning återigen medgetts…)  stannade demonstranter hela nätterna trots avsaknad av tillstånd till det. Och även här har afghanerna krävt (!) att få träffa – inte en regeringsrepresentant, även om flera sådana besökte dem ändå – utan Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Myndigheterna i Österrike vill inte ha en liknande situation som vintern 2012-2013, då Votivkyrkan blev skådeplats för månadslånga protester. Jämför med det som skedde i Sverige i maj 2013 och som kan läsas om bland annat i texten Icke medborgare och personer som vistas olagligt i landet har tillåtits uppta en stor del av den offentliga rummet och bryta mot demonstrationstillståndets regler, 28 augusti 2017 och i ursprungstexten Afghanska parlamentariker och regeringsföreträdare ska ”ta upp de hungerstrejkande flyktingarnas situation med den svenska riksdagen”!!!, 13 maj 2013:

Denna blandade grupp bestämmer sig för att hungerstrejka och kräva att få uppehållstillstånd i Sverige. Även de, som redan fått avslag i två instanser i enlighet med den svenska asylprocessen… De får stöd av en mängd ”hjälpare”, inklusive svenska riksdagsledamöter, som genom sin blotta närvaro åtminstone indirekt uppmuntrar de hungerstrejkande att försöka utpressa sig till uppehållstillstånd trots Dublinförordningens bestämmelser och oavsett vad svenska myndigheter och domstolar beslutat.

I stället för att Polisen resolut hade dragit in strejktillståndet och hungerstrejklägret därmed hade upphört att existera, har man låtit det hela pågå under flera veckor och både ambulanser och sjukvård har blandats in. Till slut har man ändå i samråd med Migrationsverket – som egentligen inte har något med saken att göra (utom att några av de asylsökandes ärenden ev ligger hos dem, om de inte redan ligger hos en migrationsdomstol) – kommit fram till att man ska börja ”förhandla” med de hungerstrejkande. Trots att det inte finns något att förhandla om…

Nu inträffar det ytterst märkliga, något som måste vara unikt och en ny milstolpe i svensk asylinvandringshistoria:
Afghanska asylsökande hävdar att de måste ges skydd mot sitt hemland, Afghanistan. De kräver därför att få uppehållstillstånd i Sverige. Nu händer det märkliga, att dessa personer som söker skydd mot Afghanistan, vänder sig till Afghanistans ambassad och till afghanska riksdagsledamöter för att få hjälp!!! Och de får också löfte om hjälp av sitt lands representanter, att ta upp deras ärenden svenska riksdagsledamöter (som absolut inte har rätt att lägga sig i dessa eller andra fall som hanteras av självständiga myndigheter) för att de ska få stanna i Sverige!!!

Borde inte någon annan än jag (?) börja dra en del slutsatser eller åtminstone försöka börja dra en del slutsatser kring detta agerande av hazarer från Afghanistan, Iran och Pakistan som på märkliga sätt tar till drastiska metoder för att försöka tilltvinga sig möjlighet att stanna i Europa i medstrid  europeiska länders lagar och beslut? Det sker ju inte bara i Sverige utan också i Österrike och kanske även andra länder?

Det kanske finns anledning för svenska medier som har betydligt större resurser än vad en ideellt bloggande person har att, sedan de läst texterna här på bloggen och uppmärksammats om vad som pågått och vad som pågår, ta upp detta och undersöka hur afghanerna agerar sig i andra länder där de sökt men nekats asyl eller skydd…

Blåögdhet och naivitet är inte goda egenskaper när det gäller viktiga händelser och skeenden som påverkar ett lands rättssystem och därmed dess befolkning och framtid. Media måste, 20 år för sent, i större utsträckning börja rapportera allsidigt och professionellt på asyl- och migrationsområdet. Det är deras skyldighet. Och politiker och ministrar måste dra upp huvudena hela vägen ur sanden, inte bara ibland för att dra in lite luft.

© denna blogg. Vid användandet av uppgifter eller citat från någon av mina texter, vänligen ange att de kommer från dem och länka till relevant inlägg.