Tillägg till texten Migrationsverket påminner om att personer med tillfälligt uppehållstillstånd enligt Nya gymnasielagen och befinner sig på dess boenden nu måste flytta därifrån. – 28 januari 2020.

Migrationsverket har uppdaterat sin information gällande ovenstående personer och anger antalet som berörs till cirka 400 personer:

Majoriteten gäller personer som har uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå, medan ett mindre antal gäller personer som har uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder. Ytterligare runt 100 personer, vars ärenden ännu inte avgjorts, kan också beröras.

Dessutom anger Migrationsverket nu att:

Från och med den 31 januari skickar Migrationsverket beslut till alla som berörs. Där framgår att man förlorar sitt boende och sin dagersättning.

Kommentar: De flesta, om inte rentav alla, som det handlar om, som samtliga befinner sig i Sverige enligt Nya gymnasielagen – är alltså inte asylsökande. I själva verket har de fått avslag på sina ansökningar om asyl i flera instanser. Enligt den starkt kritiserade, direkt oansvariga och orättvisa Nya gymnasielagen, NGL, är de “studerande”. För personer som får tillstånd att studera i Sverige gäller att de ska försörja sig själva och ordna eget boende. Men för just denna mycket specifika och särskilt utvalda grupp har det, i strid med allt vad rättvisa och likvärdighetsprinciper, fina värdegrunder, tal om “alla människors lika värde” och “likhet inför lagen” heter, skapats hybridlagstiftningar som ger dem en del rättigheter som vore de i stället asylsökande och som andra, med tillfälliga uppehållstillstånd för studier, inte har. Till exempel har regeringen den 23 december 2019 skapat ytterligare specialbestämmelser för just – och enbart – denna grupp, främst afghanska män utan asylskäl:

Medel för att utveckla boendelösningar för vissa ensamkommande unga

Regeringen har i regleringsbrevet för 2020 beslutat att prioritera medel för att utveckla boendelösningar för vissa ensamkommande unga.

Länsstyrelsen i Jönköpings län tilldelas 60 miljoner kronor under 2020 för att fördela till insatser som syftar till att skapa beredskap och kapacitet i mottagandet och att utveckla samverkan mellan kommunerna.

Länsstyrelsen ska i fördelningen av dessa medel prioritera de län där det finns kommuner som har ett särskilt behov av att utveckla boendelösningar för ensamkommande unga som har beviljats uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Det handlar bland annat om kommuner där många unga väntas skrivas ut från anläggningsboende efter årsskiftet och där behovet av att snabbt hitta boendelösningar är stort.

– Människor som kommer till vårt land ska få bästa möjliga förutsättningar att etablera sig här. Särskilt gruppen ensamkommande unga som omfattas av gymnasielagen har ett behov av trygghet. Nu stärker vi kommunernas förutsättningar för ett hållbart mottagande, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Notera orden “för vissa ensamkommande” i rubriken. Särlagstiftning för vissa personer, som man envisas kalla “ensamkommande”, som vore det ett vedertaget och officiellt substantiv. Kan det vara regeringens sätt att försöka att få folk att tänka på “barn” eller åtminstone “minderåriga unga”? Trots att NGL uttryckligen gäller endast personer som är över 18 år gamla, det vill säga vuxna?

Notera också uttalandet: “Människor som kommer till vårt land ska få bästa möjliga förutsättningar att etablera sig här” i det här sammanhanget. Det är otroligt att Åsa Lindhagen uttrycker sig så, när hon mycket väl vet att dessa personer inte gavs rätt enligt utlänningslagen att “etablera sig här” eftersom de inte hade rätt att få uppehållstillstånd enligt vare sig Migrationsverket eller migrationsdomstolar. De har ju fortfarande inte “rätt att etablera sig här”, de ska ju – om inte det kravet snart också förändras – klara av de studier de nu fått specialtillstånd att stanna och bedriva, och de ska dessutom få en fast ,”riktig” anställning, alltså inget subventionerat eller svart jobb – som de kan försörja sig på, inom sex månader efter avslutad och godkänd utbildning. Åsa Lindhagen och alla andra in blandade i den  märkliga Nya gymnasielags-cirkusen låtsas inte alls om att representanter för regeringen otaliga gånger uttalat att “den som inte har rätt att stanna i Sverige ska lämna landet”. Alla i denna särbehandlade grupp ska tydligen ges rätt att “etablera sig” i Sverige och förutsättningarna, lagarna ska ändras och byggas på för att göra det möjligt till varje pris. Ett mycket dyrt och djupt orättvist, utlänningslagstridigt agerande från dem som förutsätts ta ansvar för landet och för att inte respekten för lagarna fullständigt ska kollapsa. Lagrådets uttalande, som regeringen och dess stödpartier Liberalerna och Centerpartiet struntade i:

Det är en ny princip i utlänningslagstiftningen att låta handläggningstidens längd utgöra i stort sett enda skälet för uppehållstillstånd.

Lagrådet anser att gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas.

Om nuvarande jämställdhetsministern, tidigare socialborgarrådet Åsa Lindhagen har tidigare skrivits i detta inlägg (och flera andra som länkas till i nämnda text): Ny regering, nya ministrar. Här om en av dem: Åsa Lindhagen, MP. (21 januari 2019). Bland annat om hur hon hushållade med skattepengar som vore de hennes egna och enväldigt beslutade att ge bort 300.000 kronor enligt följande:

Staden har nyligen beviljat ekonomiskt stöd på 0,3 mnkr till Islamic relief och Katarina församling på Södermalm för deras fortsatta arbete med flyktingar som ej sökt asyl, med en prioritering av barnfamiljer. Staden tillhandahåller även en verksamhetslokal.

Notera: “flyktingar som ej sökt asyl”. Låt de orden sjunka in. Och läs texterna i samband med dessa självsvåldigheter, som inte på något sätt hindrade henne från att bli “jämställdhetsminister”. Citattecknen finns runt hennes titel för att markera att det är svårt att se – med den typ av track record som den här miljöpartistiska politikern har – hur agerandet kan ligga i linje med verklig “jämställdhet”, särskilt om den också ska innefatta “jämlikhet” i dess faktiska betydelse.

Till slut: Här finns samtliga texter på denna sajt som innehåller orden Nya gymnasielagen. Det här kan mycket väl vara en av de absolut vansinnigaste, mest tillkrånglade, mest orättvisa och på många sätt skadliga lagar som någonsin drivits igenom i Sverige.

 

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.