Klicka på textrutan för att lyssna på inslaget i SR P1-morgon.

Läs först min text Det kan låta drastiskt med en förskoleplikt från två års ålder…” (12 oktober 2020).

Sorglig lyssning i SR P1 morgon. Hela motionen från de elva S-riksdagsledamöterna är, skulle jag säga, såväl språkligt som innehållsmässigt nästan haveristisk.

Ur inlägget den 15 oktober:

Programledaren: Vad gör att ni vill ha en obligatorisk förskola från just två års ålder?

Anna Wallentheim: Ja, här måste jag ju börja med att kommentera att den största missuppfattningen i hela den här motionen är att det är något förslag vi lägger. Motionen är något som måste läsas i sin helhet därför att den syftar till att öka jämlikheten för barn. Det bygger inte på några skarpa förslag, det handlar inte om en obligatorisk förskola handlar inte om en obligatorisk förskola för alla utan det handlar om hur når vi de barn som är i behov av förskola men som inte är i förskolan idag. Och det är den problematiken vi vill åt och också lyfta förskolan.

Programledaren: Men det är ändå “obligatorisk förskola från två års ålder” som det står i motionen. För vem vill ni ha den?

Anna Wallentheim: Ja, men det som står är precis… men vi vill se över möjligheten. Det handlar alltså om att se över behovet hos de barn som inte når förskolan idag men hur vi kan få dem att komma till förskolan. Precis som redan idag, att det pågår en utredning kring det här med språkförskola och det som handlar då om rätten till obligatorisk förskola, eller språkförskola, för de här barnen med föräldrar med utländsk bakgrund så menar vi att all problematik handlar inte om barn med föräldrar med utländsk bakgrund. det finns också barn till arbetslösa, det finns barn med föräldrar med låga inkomster som på grund av avgifter inte heller sätter sina barn i förskola.

Kommentar: Sedan pratar hon också om “rätten till obligatorisk förskola”. Det ter sig onekligen som om de motionsundertecknande riksdagsledamöterna inte förstår betydelsen av ordet “obligatorisk”. Man kan inte ha “rätt till” något som är obligatoriskt; “obligatorisk” betyder att alla måste gå i förskola. Obligatorisk förskola för alla tvååringar, det är vad motionsskrivarna uttrycker ska utredas.

Om detta otroliga krumbuktande och tassande kring den gröt, som inte längre ens borde anses het, ändå kunde upphöra! Och om svenska politiker, alldeles särskilt de som är lagstiftare, ändå kunde uttrycka sig tydligt och klart på sitt modersmål, så skulle allt vara så oerhört mycket lättare och Sverige skulle vara ett land som var mer likt andra västliga demokratier.

Vad det verkar handla om, mer i klartext och som då också borde ha skrivits just i klartext, är att man insett att barn till asylinvandrade måste börja integreras från späd ålder så att de lär sig svenska, svenska värderingar som landet bygger på så att de sedan också klarar den svenska skolan som de alla måste börja i det år de fyller sju år. Det är knappast svenska barn med arbetslösa föräldrar eller föräldrar med låga inkomster som behöver gå i språkförskola eller i “obligatorisk förskola” överhuvudtaget. Varför då lämna in en sådan här rörig, ogenomtänkt och oklart författad motion?

…och se över möjligheten att förskolan görs obligatorisk från två års ålder.

Det går alltså inte att svamla bort orden “obligatorisk från två års ålder”, men i inlägget i SR P1-morgon talar Anna Wallentheim om “missuppfattning” och får det att låta som om de som läser motionen är lite dumma som “missuppfattar” när hon och hennes partikollegor skriver “obligatorisk”. Som om alla borde förstå att de inte menar vad de skriver utan att de i själva verket menar något annat. Nämligen att det i absolut huvudsak handlar om barn i ointegrerade asylinvandrade familjer, att det är de som ska omfattas av obligatoriet.

Kommentar: I den här motionen anges också att de elva riksdagsledamöterna vill att man ska…

…se över möjligheten att på sikt göra förskolan avgiftsfri.

Varför det? Av vilken anledning skulle förskolan plötsligt göras avgiftsfri? Hur har resonemanget gått här – och vilka är det tänkt ska betala för denna “obligatoriska, avgiftsfria förskola från två års ålder”? Hur många hundra miljoner eller fler skattekronor kommer det att kosta? Det anges förstås inte. Alla familjer som har barn i förskola betalar för det och få har väl ens kommit på tanken att någon annan ska betala.

Ur min text som jag länkar till överst i texten:

“För tidig daghemsvistelse kan lämna bestående men hos barn”, sade till exempel professorn i psykologi vid Helsingfors universitet, Liisa Keltikangas-Järvinen.

Barnet behöver en så liten grupp barn omkring sig att dess verkliga sociala förmåga utvecklas, inte enbart ett aggressivt “överlevande”. Optimalt innebär det en barngrupp på tre, fyra barn; absolut maximum sex barn.

Slutkommentar: Den här motionen borde av flera anledningar dras tillbaka. Sedan kan de elva riksdagsledamöterna sätta sig ner och fila på en ny motion där de tydligt anger både att det är just barn med asylinvandrade föräldrar det handlar om och varför de lägger förslaget om “att utreda möjligheten att….”. De bör också passa på att fundera och göra egna konsekvensanalyser av sina förslag. Det fungerar inte att bara snabbt sätta ihop något som är så ogenomtänkt och sedan påstå att de som tar del av motionen “missuppfattar”.

@ denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.