En luttrad person som själv arbetat med afghanska asylsökande reflekterar:

I Sverige kan man

  • få permanent uppehållstillstånd som skydd från sitt hemland som inte befinner sig i krig, och trots att man är permanent bosatt i ett annat land än hemlandet, som inte heller befinner sig i krig.
  • genom att säga att man är ensam och under 18 år utan familj, vill studera i Sverige till pilot eller läkare och att det är den högsta drömmen, få tillstånd att stanna.
  • efter att man beviljats permanent uppehållstillstånd, straffa ut sig från skolan, det kommunala boendet och leva utanför det samhälle man sade sig vilja bli en del av.
  • nyttja droger och skaffa sig inkomster genom kriminalitet, utan att det får konsekvenser som gör att man tvingas upphöra med det parasiterande och för en själv och Sverige skadliga livet.
  • fortsätta begå brott, leva kriminellt och ändå klara sig undan med kortare straff och slippa utvisning till hemlandet.

I Sverige

  • avgår inte politiker som skapat detta kaos.

Om Sverige vore ett företag skulle de, som fattat beslut som lett till ovanstående, få sparken.

Kommentar: Ingen.

 

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.