Klicka på textrutan för att läsa hela ledarartikeln på Göteborgs-Postens sajt.

Ur texten:

Socialförsäkringssystemets ”slutliga knäck” kom 2015, skriver de tidigare försäkringskassedirektörerna. De öppna gränserna inom Europa gör det möjligt för personer utan id-handlingar att resa in i landet. Det leder till att den svenska staten inte har någon kontroll över vilka som bor i Sverige – vilket öppnar upp för kriminalitet och systemfusk.

En rapport från i fjol författad av tolv myndigheter hävdar att kriminalitet riktad mot välfärdssystemen är ett av de allvarligaste brotten just nu. Assistansersättningen är särskilt utsatt, där funktionsnedsatta i utlandet hämtas till Sverige och på så sätt gör det möjligt för anhöriga att arbetskraftsinvandra som personliga assistenter, trots att ingen eller mycket lite assistans utförs.

En annan typ av brottslighet handlar om att kriminella skapar hittepåjobb för att lura Arbetsförmedlingen på ersättning. Skenanställningarna används för att få tillgång till välfärdsförmåner. Det förekommer att personer återvänder till hemländerna men fortsatt får utbetalningar från trygghetssystemen.

Även Pensionsmyndigheten utsätts för fusk i form av släktingar som inte meddelar dödsfall utan i stället låter utbetalningarna fortsätta. Myndigheten har sett att det inom vissa grupper sprids tips på hur man kan kringgå reglerna.

Allt detta och mer därtill har varit mycket väl känt hur länge som helst. Men de, som kallar sig “ansvariga” har inte “tagit sitt ansvar” och inte agerat “ansvarsfullt” för att stoppa vansinnet som drabbar alla i befolkningen som efterlever lagar och regler och betalar skatt och inte begår bidrags- och försäkringsbedrägerier eller våldsbrott . Det är vi som i praktiken tvingas bekosta den allt grövre brottsligheten – mot oss själva! – som är resultatet av oansvarigheten bland dem som kallar sig “ansvariga”. I själva verket har de oansvariga “ansvariga” sett mellan fingrarna på den bedrägliga invandringen och rentav stiftat lagar som gör det ännu lättare att ta sig hit, bita sig fast här. Och göra precis som man vill eftersom ingenting får konsekvenser i detta land som säljer ut sitt eget folk, sina åldringar som utsätts för aggressiva bedrägerier, sina barn som rånas mitt på ljusa dan, sina kvinnor som våldtas på de grymmaste och mest brutala sätt.

Jag har till exempel på denna sajt vid flera tillfällen genom åren berättat om utlänningsregistret i Finland och om hur mängder av myndigheter och ministerier uppdaterar och hämtar information ur det. Jag har gjort det för att informera om hur man gör i ett grannland som “sett det komma” och hela tiden agerat pro-aktivt. Och som inte har en bråkdel av de problem som man har i Sverige och där “att ta ansvar” betyder det som orden indikerar och inte bara är en retorisk utsmyckning. Hade man tagit efter Finland så hade man i Sverige kunnat få lika god ordning på vilka som befinner sig i landet och varför, som man har där. Jag har också berättat om hur man i Finland följer reglerna om att EU-medborgare ska registrera sig efter tre månader och får stanna i landet endast om de då kan visa att de har bostad och kan försörja sig. I Sverige struntar man ju helt i att följa dessa regler.

Här följer länkar till en bråkdel av de texter jag skrivit här genom åren – de första som tagits med är från 20112 – och som jag vet att många av de “ansvariga” har läst men inte har brytt sig om att ens reflektera över.

•  Den asylsökande som inte styrker identitet och resväg inkvarteras på en förvarsenhet medan ansökan utreds. I Finland. – 3 maj 2012. Ur texten:

De asylsökande som är inkvarterade vid mottagningscentralerna får röra sig fritt i Finland. Men om det finns oklarheter om en asylsökandes identitet eller resväg till Finland kan en sådan asylsökande inkvarteras vid förvarsenheten i Krämertskog i Helsingfors medan ärendet utreds. Förvarsenheten är sluten och det är inte möjligt att avlägsna sig från enhetens område.

•  I Finland har man en lag om utlänningsregister – 29 maj 2012. Ur texten:

I Finland finns en lag om utlänningsregister. Det verkar vara bra för riket på många sätt och man kan förvånas över att inget liknande register finns i Sverige. Det hade underlättat för till exempel Sveriges största nationella minoritet, sverigefinländarna, vid planering av finskspråkiga förskolor, skolor och äldrevård… Och det hade underlättat planeringen för många andra stora invandrargrupper, som man nu inte verkar ha särskilt bra koll på. I Finland underlättar utlänningsregistret både kontroll av in- och utresande och illegal respektive legal vistelse i landet; planering av olika åtgärder inom utbildning och arbetsmarknad m.m. samt –  inte minst – gör det möjligt att få fram korrekt statistik för olika ändamål.
* * *
Tack vare registret vet man bland annat att antalet varaktigt bosatta utlänningar i Finland per den 31 december 2011 var 183.500. Och att de största grupperna utlänningar är ester = 33.855 och ryssar = 29.590. Därefter följer svenskar = 8.557, somalier = 7.393, kineser = 6.000, irakier = 5.728 och thailändare = 5.546. Antalet turkar är drygt 4.000 och antalet indier är nästan lika stort. Det finns också många tyskar, britter, holländare, polacker, ungrare, japaner och italienare, men endast 32 jamaicaner, 23 laotier och 20 palestinier.

•  En f.d. migga: ”Som anställd på Migrationsverket förväntades jag bevilja uppehållstillstånd och inte bråka om petitesser som identitet och smått otroliga historier om anknytningar och asylskäl.– 21 september 2012. Ur texten:

Att ifrågasätta nivån på de senaste decenniernas invandring gör en lätt till ”främlingsfientlig” och ”osolidarisk”. Sverige ska vara en ”fristad” från ”förföljelse”. En massa floskler. Särskilt när vi vet att majoriteten av dem som beviljas uppehållstillstånd inte är förföljda. Typexemplet är ju norra Irak. PUT på fredag och tillbaka i Kurdistan på besök på måndag – oftast då med medel från socialförvaltningen…

För att lösa det problem vi har idag med oklara identiteter och svårigheter att verkställa avvisningsbeslut m.m. så borde Sverige – håll i er nu – införa villkorade uppehållstillstånd: ”Visst, du får väl ett uppehållstillstånd då, men tyvärr så får ingen annan person uppehållstillstånd på anknytning till dig. Vi kan inte skicka hem dig men vi kommer inte att ta emot fler på grund av dig”. Det här förslaget är verksamt men politiskt omöjligt. Åsiktspoliserna kommer säkert att förfäras över att alla inte har samma rättigheter och bla bla bla.

Om behovet av ”skydd” och bättre ekonomiska villkor är större än vad landet förmår mätta – vad ska man göra då? Finns det överhuvudtaget någon gräns för hur många Sverige är berett att ta emot?  Om jag tycker att Sverige borde ta emot ca 5.000 personer per år – är jag främlingsfientlig då? Vilken siffra gör mig rumsren igen? 50.000 eller 100.000 personer?

•  ”Den person som A uppgav vara hans hustru är hans syster. A och B är inte föräldrar till barnen. Två av barnen är barn till A:s bror. Ytterligare två barn är bröder till A och har dessutom uppnått myndig ålder. Det är fortfarande oklart vilka föräldrarna till de övriga fyra barnen är.” – 16 juli 2015. Ur texten:

Om ”tillståndssökande i olika identiteter” skriver Migrationsverket:

Genom underhandsupplysningar från allmänhet och polis har vi upptäckt personer som har uppehållstillstånd, men som ansökt om asyl i annan identitet. Vi har stött på svenska medborgare med utländskt ursprung som ansökt om asyl. Det finns personer som har beviljats uppehållstillstånd av anknytningsskäl (och därmed kunnat resa in legalt i landet) för att därefter söka asyl i annan identitet.

•  Finland. Utlänningsregister. – 19 januari 2017. Ur texten:

I Finland förs ett omfattande register över utlänningar i landet, ett regelrätt utlänningsregister. Ett register där man registrerar utlänningar. Reglerat i lag.

Utlänningsregistret är ett personregister som förs och används som underlag för

•  behandling av, beslut om och övervakning av utlänningars inresa och utresa samt vistelse och arbete i Finland,
•  för tryggande av statens säkerhet och för genomförande av sådana normala säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar som avses i lagen om säkerhetsutredningar och
•  behandling av och beslut i ärenden som gäller förvärv, behållande och förlust av finskt medborgarskap samt bestämmande av medborgarskapsstatus.

I ovanstående text finns också ett antal länkar till andra intressanta texter.

•  Val 2018. Sverige – landet där personer som sökt asyl, inte styrkt sin identitet och ålder och fått avslag, ändå ska få stanna! – 20 mars 2018. Ur texten:

Ett antal personer har hört av sig; personer som tagit del av det groteska spelet som pågår gällande afghanska – mestadels – män. Män som inte styrkt vare sig identitet, ålder eller nationalitet men som tagit sig till Sverige, sökt asyl/skydd och gått igenom dyra asylprocesser och under tiden försörjts, fått ett dyrare boende än någon annan överhuvudtaget i Sverige (utom interner på fångvårdsanstalter och mycket långvarigt psykiskt sjuka) har kallat Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Centerpartiets agerande ”sinnessjukt”. Det här är alltså män, som i de flesta fall fått avslag på sina asylansökningar och som enligt gällande lag ska lämna landet. De här tre partiernas agerande är ytterst farligt för tilltron till dem som styr landet, till rättsstaten, till likhet inför lagen. Det är synnerligen oansvarigt.

•  I mer än nio år har jag skrivit om identitetsbedrägerier, bland annat multipla identiteter, bland asylsökande… – 14 november 2018. Ur texten:

Den 24-årige mannen fastnade på film när han sparkade en 16-åring i huvudet på Centralen. När mannen greps visade det sig att han hade ett utvisningsbeslut, precis blivit åldersuppskriven med sju år – och använt åtta olika identiteter i sina kontakter med myndigheter.

•  Mannen innehar flera pass, är dömd för innehav och försäljning av kokain och utvisad på livstid från Norge. I Sverige funderar man på om man kan kräva att han styrker sin identitet… – 30 mars 2019. Ur texten:

Att migrationsdomstolen i Malmö tvingas vända sig till EU-domstolen för att få dess utsaga om vad som gäller beträffande klarläggande av personers identitet när de söker uppehållstillstånd, är signifikativt för hur illa det är när landets regering och diverse riksdagspartier inte följer gällande svenska lagar och tillämpliga EU-regler och direktiv, utan lappar och lagar med nya påhitt. Just så illa är det i Sverige. Vi har en regering med två partier – Socialdemokraterna och Miljöpartiet – som hittar på speciallagar på känslomässiga grunder efter påtryckningar från aktivistgrupper som bombarderar dem med krav på att afghaner utan asyl- eller skyddsskäl ska få stanna. Och vi har dessutom två lika oansvariga riksdagspartier – Vänsterpartiet och Centerpartiet – som hakar på och driver igenom en lag som skapar enorma problem, kostnader och stor oreda och oro och som sedan struntar helt i vad deras obegåvade påhitt lett till.

•  Finland. Om en EU-medborgares vistelse varar i över tre månader, ska uppehållsrätten registreras. – 11 augusti 2019. Ur texten:

Migrationsverket, Migri:

En medborgare i en EU-stat, Liechtenstein eller Schweiz behöver inte uppehållstillstånd för att vistas i Finland. Om vistelsen varar i över tre månader, ska uppehållsrätten registreras. En familjemedlem till en EU-medborgare som inte själv är EU-medborgare behöver ett uppehållskort. Ärenden som gäller uppehållet av en EU-medborgare och hans eller hennes familjemedlemmar hanteras av Migrationsverket.

Under ett år – juli 2018 – juni 2019 – har 10.113 ansökningar om registrering gjorts. Under samma tid beviljades 8.766 sådana EU-uppehållsrätter medan 716 nekades.

Kommentar: Det går inte att säga att man “inte såg det komma”. För då ljuger man. Och det totala svek som begåtts mot landets egen befolkning, dess barn, kvinnor, åldringar, sjuka, funktionsnedsatta, människor som arbetar och betalar skatt etc, är så bottenlöst att det inte finns ord för det. Ett sådant svek kan man faktiskt med fog säga att man för två decennier sedan absolut inte “såg komma”.

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.

 

 

 

Donationer tas tacksamt emot!