Klicka på textrutan för att se och läsa inslaget på SVT:s sajt.

I bland annat Sveriges Television kan man, i ett inslag från den 10 maj, ta del av ett inslag om att Sverige nu vill införa en tioårig grundskola.

Och så här skriver utbildningsminister Anna Ekström på Facebook:

Klicka på textrutan för att läsa betänkandet av Utredningen om en tioårig grundskola som nämns i slutet av Facebook-inlägget ovan.

I Sverige har man valt en modell som går ut på att grundskolan börjar vid sex års ålder i stället för sju och att det som varit förskoleklass i stället blir årskurs 1. Utredningen föreslår att den garanterade undervisningstiden ska utökas med 534 timmar, vilket motsvarar tre timmars undervisning per skoldag i det som blir det nya årskurs 1.

Kommentar: Var ska man i Sverige hitta kunniga och kompetenta lärare när lärarbristen ju redan är gigantisk? Vilka nyordningar man än hittar på och talar vackert om, så är det ju bara ord om man inte kan backa upp orden med innehåll, det vill säga detta fall med kompetenta lärare. Med stark betoning på “kompetenta”.

I Finland har man valt en annan modell. Där utvidgas läroplikten (i Finland råder läroplikt, i Sverige råder skolplikt) genom att man lägger till en tionde årskurs efter nuvarande årskurs 9. Det innebär starkt ökat antal undervisningstimmar, jämfört med den svenska modellen.

Läs först texten Finland. Läroplikten utvidgas och läropliktsåldern höjs till 18 år. (2 december 2019). I inlägget förklaras en del av bakgrunden till – och hur man tänkte och även involverade folket i – en utvidgad läroplikt i Finland.

Klicka på textrutan för att läsa texten daterad 15.10 2020 på Yles sajt.

Ur texten:

De som går ut grundskolan 2021 blir de första som har läroplikt tills de är 18 år gamla eller har tagit en examen från andra stadiet. Det här ska öka jämlikheten och höja kompetensnivån i Finland, motiverar undervisningsminister Li Andersson (VF).

Att utvidga läroplikten har varit en av de centrala reformerna i regeringsprogrammet. Tanken är att alla ska studera tills de är minst 18 år och skaffa sig en andra stadiets utbildning. I nuläget tar läroplikten slut efter klass nio eller när man fyllt 17 år.
———-
I samband med att studier på andra stadiet blir obligatoriska ska utbildningen också bli avgiftsfri. Bland annat måltider, läromedel, redskap, skolresor och obligatoriska studentprov betalas av staten.

Kommentar: Undervisningsminister Li Andersson berättar (15.10 2020) om den förlängda läroplikten i videoinslaget, från ca 51:10. Sändningen simultantolkas till svenska.

Klicka på textrutan för att läsa mer på Utbildningsstyrelsens sajt.

Ingående information om hur läroplikten kommer att tillämpas finns på Utbildningsstyrelsens sajt.

© denna sajt.