Klicka på text- och bildrutan för att läsa artikeln (på finska) på MTV:s sajt.

Lännen Media: Vid bedömning av om medborgarskap ska beviljas ska brott som begåtts under minst fem år tillbaka beaktas

Migrationsverket Migri har i ett internt råd i december 2017 slagit fast att verket i sina bedömningar av medborgarskapsansökan ska ta i beaktande brott begångna av den sökande under minst fem år tillbaka. Enligt Lännen Media som rapporterar om saken ska den lägsta gränsen för vad som räknas som brott  för vilka det utdömts minst 30 dagars dagsböter.

Chefen för Migris medborgarskapsavdelning, Anu Soramäki, säger att utgångspunkten är lagakraftvunna straff. Enligt Lännen Media innebär Migris interna råd till exempel att rattfylleri kan påverka möjligheter att erhålla medborgarskap.

Enligt Anu Soramäki bedöms dock varje ansökan om medborgarskap individuellt. Hur många brott en sökande har dömts för har också betydelse.

Trots det interna rådet från december 2017 har Migri i sina beslut använt samma linje under många år, säger Anu Soramäki.

För att beviljas finländskt medborgarskap ska den sökande som ett av villkoren, lämna in ett oförvitlighetsintyg. Den sökande får alltså på sitt konto inte ha några straff som överstiger överträdelseböter och får inte ha besöksförbud.

Migri uppskattar att medborgarskapsansökningarna kommer att öka redan nästa år. Enligt Anu Soramäki beror det på det stora antalet asylsökande som kom 2015. Antalet ansökningar om medborgarskap har redan nu ökat. Enligt Migri är den största gruppen som söker finländskt medborgarskap ryska medborgare.

Hanteringstiden för medborgarskapsansökningar är just nu ca 7–10 månader.

© översättning Merit Wager.