Delar ur utrikesminister Pekka Haavistos tal i Finlands riksdag den 13 oktober 2021 om läget i Afghanistan:

Ärade talman!

De senaste månaderna har skakat om grunden för vår Afghanistanpolitik. Talibanrörelsens snabba framfart i Afghanistan kulminerade i augusti i regeringens fall, stängningen av flera ambassader och en internationell evakueringsinsats. Nu sitter talibanerna de facto vid makten i Afghanistan.

Talibanerna har sammankallat en ledning för landet som tillfällig regering. Där ingår inga kvinnor och den är både etniskt och politiskt mycket ensidig. Finland anser att en hållbar lösning kan uppnås endast genom en inkluderande politisk process. Vi är mycket oroade över människorättsläget och över att kvinnors och flickors deltagande i samhället, arbetslivet och undervisningen har begränsats.
———-
Den internationella evakueringsoperationen från flygplatsen i Afghanistan var unik i sitt slag. Finland evakuerade sammanlagt 414 personer, både personer som evakuerades på basis av statsrådets beslut och personer som evakuerades på grund av konsulära skäl. Evakueringarna verkställdes under press och i kaotiska omständigheter, då talibanerna just hade gripit makten i landet. Jag vill tacka de tjänstemän och soldater som deltog i insatsen i Kabul, i Helsingfors och på våra beskickningar. Samarbetet mellan de olika förvaltningsgrenarna fungerade friktionsfritt.
———-
Finlands Afghanistanpolitik har byggt på en övergripande strategi vars mål har varit stabilitet i Afghanistan och att landet utvecklas så att det inte utgör ett hot mot den internationella eller regionala säkerheten och att de mänskliga rättigheterna respekteras.
———-
Vi måste dra nytta av erfarenheterna från Afghanistan när vi planerar eventuella nya militära eller civila krishanteringsinsatser. Det kommer att göras en konsekvensbedömning av Finlands deltagande i den militära och civila krishanteringen i Afghanistan. Bedömningen samordnas av utrikesministeriet och görs i samarbete med försvarsministeriet och inrikesministeriet.  Konsekvensbedömningen blir klar våren 2022.
———-
Utrikesministrarna diskuterade också förutsättningarna för att öppna EU:s ambassad i Kabul. Detta skulle inte innebära att relationerna normaliseras, utan närvaro på miniminivå för att säkerställa evakueringarna och att det humanitära biståndet når fram.

Den regionala aspekten är allt viktigare. När möjligheterna att agera i Afghanistan blir snävare, är det allt viktigare att samarbeta med länderna i regionen. Finland understöder EU-initiativet om att inrätta ett nytt politiskt samarbetsforum med Afghanistans grannländer.
———-
På EU-utvecklingsministermötet i veckan betonade medlemsländerna bland annat det humanitära biståndet och vikten av att förhindra en socioekonomisk kollaps i Afghanistan. Medlemsländerna delar uppfattningen att akuta stödåtgärder måste trappas upp utöver det humanitära biståndet, men att man inte samarbetar med talibanerna.
———-
Vi följer noga hur migrationssituationen utvecklas. Hittills har det inte förekommit någon omfattande migration från Afghanistan sedan augusti. Faktorer som kan utlösa migration är en humanitär katastrof, att den bräckliga afghanska ekonomin kollapsar, omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna och konflikter. EU bör genom omfattande politiskt och ekonomiskt samarbete med andra försöka förhindra att vi hamnar i en sådan situation.
———-
Finland deltar aktivt i både EU-samarbetet och det internationella samarbetet för att bekämpa terrorism. Strävan är att förhindra att Afghanistan blir en bas för terrorister och terroristisk verksamhet och fungerar som en region där man kan främja internationell terrorism och finansiering av terrorism. För närvarande bereder EU ett handlingsprogram mot terrorism som gäller Afghanistan och som, om det genomförs, förebygger och bekämpar eventuella terrorhot riktade mot EU-området.

Evakueringarna ska fortsätta. Det finns fortfarande tiotals personer och deras familjemedlemmar i Afghanistan som omfattas av statsrådets beslut och personer som omfattas av konsulärt bistånd. Utrikesministeriet bemödar sig om att hjälpa dessa personer.
———-
Utrikesministeriet utreder möjliga verksamhetsställen i länder i Afghanistans närhet dit afghaner kan komma och där de kan vistas lagligt. Samtidigt utreds de tekniska möjligheterna att för första gången tolka på distans och möjligheterna att utnyttja ambulerande konsuler.

Hela talet kan läsa på regeringens sajt.