Klicka på bildrutan för att läsa hela artikeln på Hbl:s sajt.

🇫🇮 Ur artikeln:

Nya uppgifter från Norge avslöjar hur det bland de migranter som anlände från Ryssland på cykel 2015 fanns personer som hade fått uppdrag från utländska underrättelsetjänster. Nyheten släpptes i det senaste avsnittet av norska säkerhetspolisen PST:s egen poddsändning där Atle Tangen, sektionsledare för kontraspionageavdelningen, tar upp migrantströmmen från Ryssland till Storskogs gränsstation i Finnmark i norra Norge, 2015.

Fenomenet har inte klingat av, tvärtom.

Kommentar: Som vanligt kan finländarna vara tacksam över att finska politiker i regering och riksdag är kapabla att fatta mycket snabba beslut som får stor, inte sällan avgörande betydelse för landets och folkets framtid och säkerhet.  Stängningen av gränsstationerna skedde rekordsnabbt. Inga utredningar och långbänkar och bordläggningar, inga käppar i hjulen från icke-regeringspartier. Även om alla givetvis inte alltid tycker lika och misstag säkerligen också begås, så är det nog bättre för ett land i fara att dessa – i praktiken och inte enbart i teorin – ansvariga politiker agerar. Inställningen är alltid att: ”Landets och folkets säkerhet går före allt annat”. När det är skarpt läge kan enskilda politiker och partier inte sätta sig själva före rikets säkerhet och tjafsa om detaljer och/eller anklaga varandra för allt möjligt för att samla egna poäng inför nästa val.

Till Hbl säger Pertti Haaksluoto, chef för Skyddspolisens, Skypos, avdelning för kontraspionage kommenterar på ett allmänt plan ryska underrättelsemetoder:

Man kan till exempel utöva påtryckning genom att kräva samarbete för att personen ska få lämna Ryssland. En annan metod är att lova ekonomiska fördelar. En person kan också vilseledas att rapportera till underrättelsetjänsten. Den som värvas kan vara i en sårbar ställning och utsatt för påtryckning. En person som värvas i underrättelsesyfte behöver inte vara av någon särskild nationalitet eller ha tillgång till sekretessbelagd information. Det kan till exempel handla om att personen göra egna observationer av sådant som går att iaktta på allmänna platser eller rapporterar vidare hur finska myndigheter agerar då människor anländer till finska gränsen eller vid senare tillfällen. De intressantaste personerna i värvningssyfte för underrättelsetjänster är förstås sådana som har tillgång till icke-offentlig information eller på annat sätt intressanta, aktuella uppgifter. Sådana påträffas dock sällan bland dem som anländer till Finland.

Kommentar: Finland stängde senast gränsen mot Ryssland i mitten av december. Då beslutade regeringen att gränsstängningen skulle vara till den 14 januari. Exakt vad som händer efter den 14 januari är ännu inte bestämt.