Asylstatistik Finland 1 februari 2017 – 31 januari 2018, 12 månader.

Notera rubrikerna och att asylsökande under ett år inte motsvarar hur många asylbeslut som fattas.

© denna sajt. Vänligen länka till detta inlägg vid citat.