Så här ser asylbeslutsläget i Finland ut för tiden 1 januari – 30 september 2017.

Totalt har 7.714 beslut fattats: 40 procent av dem positiva, 44 procent negativa. Resten, 16 procent av asylansökningarna, är avskrivna eller avvisade utan prövning.