Klicka på textrutan för att läsa Ledartexten på Expressens sajt.

Ur Anna Dahlbergs utmärkta text:

Vi har få poliser – den tredje lägsta polistätheten i EU, enligt Eurostats statistik för 2016-18.

Finland har EUs allra lägsta polistäthet, betydligt färre poliser än Sverige per capita. Ändå ser man där inget i närheten av vad man ser här vad gäller kriminalitet inkluderande en sanslös våldsbrottslighet vars like inte finns i hela EU. Och brottsuppklarningen är betydligt högre.

Kommentar: Sverige är ett gravt illa skött land på så många områden. Snart sagt alla samhällsområden, faktiskt. Att medborgarnas trygghet och säkerhet inte längre kan garanteras och att lag och ordning inte går att upprätthålla här, är redan ett ovedersägligt faktum*.

Anna Dahlberg skriver också:

Något har gått allvarligt snett i mötet mellan det svenska och den historiskt omfattande migrationen från länder i Mellanöstern och Afrika. Över en halv miljon människor bor numera i så kallade utsatta områden, som i mångt och mycket har blivit plantskolor för kriminalitet.

Exakt hur mekanismerna ser ut vet vi för lite om. Min egen gissning är att krocken har blivit för stor mellan hemlandets mer auktoritära kultur – inte sällan präglad av hedersnormer, machoideal, kollektivism och våld i hemmet – och den svenska undfallenheten.

Kommentar: Det går inte att ta in så många människor från mycket främmande länder, med mycket främmande syn på samhälle och utan någon vetskap om hur ett demokratiskt land i väst fungerar. Det är det stora felet: massintagningen, inte sällan på tämligen lösa och bedrägliga grunder, av människor varav många helt enkelt inte kan (vilket är ett faktum!) eller vill (det säger många hitkomna själva!) anpassa sig till, och bli en del av Sverige och den svenska kulturen. Eller ens följa svenska lagar. Och det ställs heller inga krav på att de ska göra det.

Sverige uppvisar tydliga tecken på att landet håller på att bli “a failed state”, det vill säga drabbas av statsförfall. Det finns ju tecken, tydliga sådana, på att Sverige inte klarar att uppfylla de centrala krav som ska kunna ställas på suveräna stater. Som att de upprätthåller ett våldsmonopol inom sitt territorium.

* Ett tydligt tecken på stater i statsförfall är att statens våldsmonopol allvarligt och framgångsrikt utmanas av enskilda eller grupperingar.

Andra tecken på hotande statsförfall är att statens interna politiska och polisiära organisation faller sönder, eller att myndigheterna misslyckas med att tillgodose medborgarnas grundläggande behov av till exempel vatten och elektricitet.

 

OBS! © denna sajt.