Klicka på bilden för att läsa hela artikeln i Corren.

Ur texten:

– Migrationsverket tror att jag ljuger om min ålder. Det känns väldigt respektlöst. Jag kan inte säga något som visar att jag är sexton år, jag känner ingen person i Afghanistan som kan fixa papper, berättar Asif Babai.

Kommentar: Nej, jag tror nog inte heller att den har mannen är 16 år. Verkligen inte. Snarare omkring dubbelt så gammal. Migrationsverket har funnit skäl att skriva upp honom i ålder. Då har de med all sannolikhet både använt sina ögon (”okulär besiktning”) och sett det varje annan människa ser som tittar på mannen att ”här har vi inte ett barn utan en sedan ett bra tag vuxen man.” Och ”respektlöst”? Är det inte mer respektlöst att påstå att man är 16 när man helt uppenbart inte är det? Och att stanna kvar i Sverige när man inte har rätt att göra det? Alltså om man ska tala om ”respektlöst”.

Vidare ur texten:

Mycket är osäkert. Samtliga instanser har avslagit Asifs ansökning om uppehållstillstånd.

Det är knappast något som är osäkert om två rättsliga instanser, Migrationsverket i beslut som migrationsdomstolen i dom, slagit fast att den här mannen inte har asyl- eller skyddsskäl och därmed inte har rätt att stanna i Sverige. I ett normalt land och i alla andra rättsliga sammanhang står en dom fast. Två dyra asylprocesser har genomförts, båda har kommit fram till samma slutsats. Då är det givetvis inte rätt att privatpersoner, så som mannens tidigare gode man, obstruerar och uttalar att hon ”är beredd att ta lagen i egna händer”.

Den här typen av situationer skulle inte uppkomma om man i Sverige redan för många år sedan hade sett till att människor som söker asyl och säger sig vara 16, 17 år men det finns misstanke om att de inte är det, åldersbedöms och hanteras i rätt asylprocess. Så här gör man i Finland:

Dessutom måste man, som i andra länder, snabbare återsända alla dem som enligt svensk lag inte har rätt att vistas här.

Till slut, om det fall som Corren skriver ovan: den gode mannen gör varken sin skyddsling eller Sverige någon tjänst genom att ”ta lagen i egna händer”. Han har inte lagligt rätt att stanna i Sverige och ska lämna landet. Och det finns inga lagområden där enskilda personer eller #-grupper kan börja agera mot de lagar som är demokratiskt stiftade, bara för att de inte gillar beslut och domar. Däremot gör den gode mannen en god insats om hon hyser den före detta asylsökande mannen tills han lämnar Sverige.

Läs också:
 Finland. Närmare 70 procent av alla ”minderåriga” asylsökande som ålderstestats i år är vuxna – 13 november 2016
•  Finland. ”Förra året gjordes 630 åldersbedömningar av ensamkommande minderåriga asylsökande. Cirka 65 procent av dem konstaterades vara vuxna.” – 31 januari 2017
•  Det senaste i de aldrig sinande turerna om medicinsk åldersbedömning av asylsökande som inte styrker sin ålder – 19 februari 2017

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.