Håkan Sandvik är Svenska kyrkans utsände i Kairo och tidigare flyktingpräst inom Svenska kyrkan. Han har bott många år i Jerusalem och är en av få – kanske den enda i världen – som håller gudstjänster på svenska, finska och arabiska. Man har också emellanåt kunnat höra honom i Sveriges Radio P1 där han framför sina “Tankar för dagen” .

Trafikomläggning

Att köra bil i Kairo är en upplevelse som alla som klagar på trafiken i Stockholm borde få uppleva! I en stad med 18 miljoner innevånare (plus några miljoner till som pendlar in från landsbygden) kan naturligtvis inte gatorna svälja alla bilar – för att inte tala om parkeringsproblemen. Ofta är bilarna parkerade så att ingen bil kan komma förbi. Ni kan förstå att man inte skall ha bråttom om man åker bil.

För att hjälpa upp situationen brukar polisen omorganisera några kvarter åt gången genom att bogsera bort  alla bilar som står på ena sidan av gatan. De brukar också enkelrikta några gator. Det betyder att kvarteren intill får dubbelt så stora problem i stället tills det är dags att omorganisera ytterligare nästa kvarter och det första kvarteret återgår till det normala kaoset. Så håller det på.

För två veckor sedan stod mitt hemkvarter i tur för trafikomläggning. Bilarna bogserades bort (jag lyckades rädda min med ursäkten att det inte är så lätt för en utlänning att förstå), gatorna enkelriktades och det blev hur mycket utrymme som helst att parkera bilen. Först senare på dagen upptäckte jag att det fanns ett litet problem; gatorna hade nämligen enkelriktats från alla fyra håll så att man inte alls kunde köra in i mitt kvarter utan att köra mot enkelriktning. Alla bilar som var parkerade i mitt kvarter (inklusive min) hade alltså bevisligen brutit mot trafikreglerna.

Jag frågade en polis hur de hade tänkt sig att jag skulle kunna köra hem. Men naturligtvis var det inte han som hade planerat trafikomläggningen. Han var i alla fall hygglig att upplysa mig vilken tid han går av på sitt pass i gathörnet så att jag skulle kunna köra in utan att någon polis såg det. Nu väntar vi bara på att grannkvarteren skall stå i tur för trafikomläggningen så vi får återgå till det kaos vi är vana vid.

”Osökt kommer jag att tänka på….” svensk flyktingpolitik – eller snarare Schengen-politik. En liga med människosmugglare har nyligen blivit fast. Det är bra för det är människor som cyniskt utnyttjar andra människors nöd. Men man har ingenting vunnit om man inte också förklarar hur de som är i skyddsbehov skall få skydd. Människosmugglare är den sista möjligheten för människor som står under dödshot och inte kan rädda sig på annat sätt. Att det sedan också är många andra än de som är i skyddsbehov som använder människosmugglare är visserligen sant. Men vad betyder asylrätt om man har enkelriktat gatorna från alla håll och inte kan komma in i Schengenområdet utan att bryta lagen – hur akut skyddsbehov man än har. Jag möter ofta människor i sådan situation som utan tvekan skulle ge dem uppehållstillstånd i Sverige om de skulle komma ut ur sitt land – men jag är rädd att vi får vänta länge på trafikomläggning när det gäller Schengenavtalet.

© denna sajt och Håkan Sandvik.