En text i en serie texter som kommer att publiceras under den här vinjetten inför valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september 2018. Texter tänkta att påminna om vad som hänt och inte hänt (!) sedan förra valet och valet därförinnan och ibland ännu tidigare. Om vad som hänt, vilka som sagt och gjort och tyckt vad och lite annat som kan vara bra att fundera på innan man går till valurnan.

Centerpartiet får, med all rätt, kritik för att de inte sett till att människor med islamistisk agenda inte får politiska positioner där de kan avgöra viktiga frågor utifrån en annan syn och på andra grunder än dem som gäller i Sverige. Längre ner finns länkar till vad som skrivits på den här sajten ända sedan 2006 om Centerpartiets eftergivenhet på området.

Klicka på bilden för att komma till dokumentet.

Men det som det här inlägget primärt handlar om är att Centerpartiet också på ett annat område har en hållning som inte är förenlig med vad som gäller i en demokratisk rättsstat, nämligen allas likhet inför lagen. Och att man inte ska bidra till kaos på det rättsliga området genom att medverka till att det stiftas lagar som går emot andra lagar. Detta belyses i det dokument som finns att ladda ner, där en större del av Ekots lördagsintervju med partiledaren Annie Lööf finns transkriberad och kommenterad. Här några korta utdrag ur kommentarerna:

När det gäller uttalandet om ”vilken vinst det innebär för dessa kommuner” så märks det att hon inte vet vad hon talar om. Väldigt många kommuner går ju på knäna på grund av den stora asylinvandringen. Till lilla Ljusnarsberg med 4800 invånare kom till exempel 1100 asylinvandrare. Tror AL att invånarna hjular av glädje när det inte finns skattebetalare som kan bekosta alla dessa människors boende, försörjning utbildning, sjukvård, tandvård etc?
————————
Vi står inte, som AL säger, inför ”en gigantisk demografisk utmaning”, vi är mitt inne i den! Den kommer inte i framtiden, den är redan här, den gigantiska demografiska förändringen. Politiker och andra måste sluta säga ”vi står inför…”, vilket AL inte på något sätt är ensam om att göra.
————————
Inga konkreta och tydliga svar på frågan om hur partiet ser på de migrationspolitiska frågorna före valet. Det kan man bara hoppas att väljarna är medvetna om och inte röstar på partier som inte talar om var de står och sedan gör precis som de vill när de väl är valda.

Och så något om skandalen med den sharia-anstrukna domen i Solna tingsrätt där två centerpartister, Ebtisam Aldebe och Hassan Fransson slagit fast att uppgifterna som en kvinna lämnat i rätten inte är trovärdiga. Bland annat för att hon ”inte visat känslor”, att hans familj ”verkar vara en bra familj, till skillnad från hennes”. Det faktum att hon polisanmälde misshandeln är, enligt nämndemännen, inte ”normalt i dessa kretsar”. De utesluter inte heller att kvinnan ”utnyttjat hans kärlek för att få ett boende”. Läs mer till exempel här, här och här.

Om Mahmoud Aldebe (läs bland annat “Islamister hör inte hemma i Centern”, 7 oktober 2009) och Ebtisam Aldebe (läs bland annat Nämndemannen om skandaldomen: ”Jag vill inte diskutera målet”, 4 mars 2018) som båda velat komma in i riksdagen för Centerpartiet, skrevs här på den här sajten redan så tidigt som 2006, för 12 år sedan. Så att Centerpartiet inte skulle ha känt till deras åsikter är inte sant. Åtminstone kände dåvarande ordföranden i Centerpartiets ungdomsförbund, Fredrick Federley, till det. Han skrev föredömligt på sin blogg att (läs texten här på denna sajt: Det gäller att inte vara för blåögd – 28 april 2006):

Ebtisam Aldebe har två alternativ att välja på:
1.  Att ta tillbaka uttalandet och uttala att svenska lagar ska gälla lika för alla samt att vi alla ska vara lika inför lagen.
2. Att lämna sin plats på riksdagslistan.

I texten här på sajten Egna lagar för muslimer i Sverige – 28 april 2006 berättas om en del av innehållet i brevet till partierna (länk till brevtexten  finns i inlägget) som Mahmoud Aldebe skickade som “Ett öppet brev till alla svenska politiska partier som deltar i årets val” (valet 2006):

Bland annat vill de ha särskilda kvinnokvällar på badhus vilket iofs inte handlar om någon ”egen lag” utan en överenskommelse som kan träffas mellan badhus och en motpart. De vill ha räntefria lån till moskébyggen (!!?) och de vill göra det mycket svårt för muslimer att skiljas eftersom: ”Vi vill inte ha skilsmässobarn”. Flickor och pojkar ska inte ha gemensam gymnastik. Muslimer ska få ledigt för fredagsbön och vissa högtider och imamer ska undervisa muslimska elever i islam också i den kommunala skolan.
————————
Att integrera islam i svenska skolor minskar kravet på egna privata islamiska skolor.
Det innebär att man lyfter hemspråket och religionen i schemat som ett vanligt ämne, där muslimska barn får möjlighet till undervisning i homogena grupper i eget hemspråk och egen religion i de kommunala skolorna. Imamer och hemspråkslärare borde få status som ordinarie lärare i ämnet hemspråk och religion.
————————
Sveriges Muslimer har blivit mer och mer politiskt medvetna om sina rättigheter i samhället och nu önskar de att dessa rättigheter ska respekteras.

I det öppna brevet påstås också att “Svenska muslimer är en svensk minoritet”…

Ur texten, också här på sajten, Kontroll också av riksdagskandidater – 22 maj 2006:

Religiös fanatism eller “bara” en stark vilja att påverka Sverige i en riktning som majoriteten av svenska folket inte står bakom, bör man vara försiktig med. En medialt uppmärksammad person i den kategorin är t.ex. hustrun till ordföranden i Sveriges muslimska förbund, Mahmoud Aldebe (han som propagerar för särskilda lagar för muslimer) som kandiderar för Centerpartiet.
————————
Den svenska något blåögda välviljan och trycket som partier tycks känna på att göra riksdagen så mångkulturell som möjligt, har ett pris. Ingen ska diskrimineras, men det betyder inte att man ska släppa all kontroll och ta med “vem som helst” på sina listor över kandidater som kan få plats i Sveriges riksdag.

OBS! © Denna sajt.