En bloggläsare påminde mig om mina egna tankar om följande, när han skrev:

Vad händer när de ”ensamkommande flyktingbarnen”, sådana som ljugit och dragit ifrån ett antal år på sin faktiska ålder, uppnår sin biologiska pensionsålder och då inser att de kommer att tvingas att arbeta (om de har arbete) och/eller vänta på bostadsbidrag i flera år till?

De asylsökande som under de senaste 10 – 15 åren åren kommit till Sverige har utan problem kunnat uppge att de är yngre än 18 år trots att de kanske är 5, 8 eller 15 år äldre. De har bedragit staten redan i början av sin vistelse här. När de sedan på papperet är 50, 55 år gamla men i verkligheten är kanske 60, 65 eller ännu äldre, då  kommer de att kräva ”rättelse” av sina bedrägerier.De kommer att kräva uppskrivning av sin ålder. Hur har Sverige förberett sig för det?

Det är ett gigantiskt haveri som följt och följer på underlåtenheten att följa utlänningslagen när det gäller att det är den asylsökande som ska visa vem han är, varifrån han kommer, varför han kommer och hur gammal han är. Också Migrationsöverdomstolen har ju slagit fast just detta, som i och för sig redan står i utlänningslagen lagen (tårta på tårta…). Det skrev jag om den 24 mars 2014 under rubriken Migrationsöverdomstolen: ”Det är den asylsökande som har att göra sannolikt att han är minderårig.”

Därefter har jag skrivit om det igen, bland annat i dessa två texter:

Den 16 mars 2016 under rubriken Migrationsöverdomstolen har slagit fast: ”Det är den asylsökande som har att göra sannolikt att han är minderårig.” I detta inlägg finns flera länkar till texter med relevans i sammanhanget. Liksom i texten med  rubriken Migrationsöverdomstolen: ”Den asylsökande har emellertid bevisbördan för sin ålder och om han inte kan göra sannolikt att han är underårig ska han betraktas som vuxen.” från den 11 september 2016.

Förutom att man i Sverige faktiskt inte vet
1)  vilka man släppt in i landet
2)  vilka man beviljat uppehållstillstånd och försörjer och förser med bostad, utbildar, ger sjuk- och tandvård etc,
så är det också så att man
3   inte vet hur gamla de påstått minderåriga är som man genom åren låtit ange ålder utan att styrka den och utan att göra åldersbedömningar ens när man kunnat misstänka eller vara övertygad om att personen är äldre. Ibland rentav mycket äldre.

Jag undrar alltså vad den svenska regeringen, riksdagen och det svenska folket har för beredskap när de ensamkommande asylinvandrade som de senaste 10, 15 åren sagt sig vara 17 år vid ankomsten, men i själva verket var 20, 24, 28, 32, 36 år eller äldre, närmar sig pensionsåldern och kommer att kräva att få korrigera sin ålder? 32-åringen, som sade sig vara 16 eller 17 och i början av sin vistelse i Sverige och kostade svenska staten (skattebetalarna) uppåt 1,5 miljoner kronor för ett år i asylprocessen. I andra änden, när han närmar sig pensionsåldern, kommer han att vill ändra till sin verkliga ålder som gör att han börjar få pension 15 år tidigare än han hade fått om han hade haft den ålder han påstod sig ha. Ska det ses mellan fingrarna med det också, som med så mycket annat? En svensk kan inte begå identitets- och åldersbedrägerier men skulle han göra det så skulle han ställas inför rätta för just bedrägeri.

I utlänningslagen, denna allt mer lappade och lagade men i grunden utmärkta lag står i 7 kap. Återkallelse av tillstånd 1 §:

Nationell visering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd får återkallas för en utlänning som medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller medvetet har förtigit omständigheter, som varit av betydelse för att få tillståndet.

Hela texten kan läsas under rubriken Återkallesle av tillstånd i Utlänningslag (2005:716). Bestämmelserna i 7 kap. borde kunna skärpas så att den med ytterst få undantag gäller alla som erhållit uppehållstillstånd på falska grunder. Dessutom kan ordet ”får” ändras till ”ska”. I sammanhanget uppmanar jag till läsning av min text av den 15 december 2915: Om återkallande av medborgarskap där jag bland annat skrev:

År 2003 fattade man i Finland beslut om att det ska vara möjligt att återkalla medborgarskapsbeslut som fattats på felaktiga grunder. I Danmark och Nederländerna kan medborgarskap återkallas på samma grunder. Möjlighet att återkalla medborgarskapsbeslut finns också i Norge, Kanada, Storbritannien och Tyskland. Det gäller förmodligen i en hel del andra länder också, men i de här länderna vet jag med säkerhet att medborgarskap enligt lag kan återkallas.

Möjligheten att återkalla medborgarskap bör införas också i Sverige.

Ett exempel på asylbedrägeri – förmodligen toppen av ett isberg – där medborgarskap rimligen borde ha återkallats, beskrivs i texten  En asylbedragare i Kammarrätten: ”Jag hade aldrig kunnat föreställa mig det lidande som jag orsakats för att jag ljög om min nationalitet och allt annat när jag sökte asyl i Sverige.” från den 2 januari 2017.

Drygt en månad senare, den 4 februari 2017, tog också Expressen upp fallet under rubriken ”Hela grunden till mitt liv i Sverige är falsk”. Det handlade om pakistaniern som ljugit sig in i landet som afghan och levt här i 30 år under falskt namn, falsk nationalitet och i falsk ålder. Sådana bedrägerier har varit – och är – möjliga i Sverige, landet där lögner och bedrägerier på asylområdet som inte upptäcks av Migrationsverket i asylprocessen, inte får några allvarliga följder för den som på bedrägliga grunder tillskansat sig uppehållstillstånd. Trots att sådana tillstånd både får återkallas enligt lag och givetvis också borde återkallas.

Här är ett antal texter med anknytning till identitetsbedrägerier, den första skriven för tio år sedan:
•  Syriskt par i Gävle fick svenskt medborgarskap på falska grunder – 14 maj 2007
•  Skatteverket har rätt om id-korten – 26 oktober 2009
•  ”…är det även fortsättningsvis viktigt att id-kort bara ges till personer som på ett säkert sätt kan styrka sin identitet” – 23 juni 2010
 Regeringen och riksdagen vill inte ta till sig bevisen för vilket kaos de har skapat – och skapar – 5 maj 2012
•  En ny migga skriver om asylbedrägerier – 2 juli 2012
•  Asylsökande med många identiteter – känt för myndigheterna sedan 20 år – 7 april 2016
•  Hur gick det sen? – 19 juli 2016
•  Lätt i Sverige för ”nyanlända” att begå identitetsbedrägerier – myndigheter och politiker tycks handfallna – 17 november 2016

© denna blogg. Vid citat vänligen länka till originalinlägget.