Klicka på textrutan för att läsa hela texten.

Migrationsverket uppger i sin live-sändning på Facebook den 12 oktober, att ca 11.500 ansökningar enligt den så kallade gymnasielagen, förkortat kallad NGL, har inkommit. Dessa ska prövas individuellt och enligt alla de kriterier som den här dåligt skrivna och krångliga lagen påbjuder, nämligen dessa, som anges på Migrationsverkets hemsida:

För att få uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen ska följande villkor vara uppfyllda:

  • Du ansökte om asyl första gången den 24 november 2015 eller tidigare. Alternativt att du kom till Sverige innan den 24 november 2015 och uppgav för kommunen som du kom till att du ville söka asyl, men fick asylansökan registrerad hos Migrationsverket först efter den 24 november 2015.
  • Du registrerades som ensamkommande barn vid ansökan och blev anvisad till en kommun som skulle ordna ditt boende.
  • När du fick beslutet om utvisning var du 18 år eller äldre.
  • Du fick vänta mer än 15 månader på att få ett beslut.
  • Du fick ditt beslut om utvisning den 20 juli 2016 eller senare.
  • Du studerar, eller har studerat och har för avsikt att studera på gymnasienivå i Sverige.
  • Du ska befinna dig i Sverige när du ansöker.

Migrationsverket kommer också att kontrollera om du har begått något brott eller om det finns något som pekar på att du skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk.

Genom att klicka på text- och bildrutan kan var och en själv lyssna på Migrationsverkets sändning som – det måste tyvärr sägas – inte precis är ett under av klarhet och tydlighet. Det är svåra frågor, men det hade varit bra om Migrationsverkets tjänstemän ha kunnat svara med lite större tyngd och pondus. Och om de inte tidvis talat så tyst och/eller så otydligt att halva meningar gick förlorade. Man kunde kanske också ha börjat sändningen med att visa, gå igenom och förklara ovanstående kriterier på en skärm.

Vi fick i alla fall veta att Migrationsverket har 50 handläggare som enbart ska hantera dessa ansökningar och enligt samordnaren Camilla Engström ska ärendena vara avgjorda före årsskiftet, det vill säga på totalt 62 arbetsdagar (från 1 oktober till 31 december). En del av ärendena ligger hos migrationsdomstolarna, andra hos Migrationsverket. Också i de fall där ansökningarna finns hos migrationsdomstolarna är det Migrationsverket som ska lämna yttranden, så samtliga ärenden berör således Migrationsverket, även de som inte finns hos verket.

Enligt Camilla Engström i Migrationsverkets videosändning, har 1.500 beslut fattats: 200 tillstånd och 1300 avslag. Kvarstår då omkring 10.000 ansökningar att klara av på resterande 52 dagar, före den 31 december.

När det gällde att besvara frågor om ersättningar, boenden och kommunernas roll etc borde Migrationsverket i sin sändning ha koncentrerat sig enbart på det som är verkets eget område och inte gett sig in på vad kommunerna kan och inte kan, ska och inte ska göra. Att kommunerna inte har skyldighet att ordna eller bekosta boende åt den här gruppen personer torde stå helt klart för alla, men om gruppen ska anses ha rätt till annat än så kallad nödhjälp i ett akut läge i övrigt verkar oklart. Alla andra utomeuropeiska personer som söker tillstånd för att studera i Sverige måste kunna försörja sig själva och kan inte räkna med svenska bidrag i någon form. Det har sagts, i samband med diskussioner om gymnasielagen, att samma sak ska gälla för dessa personer som ju inte är här av asyl- eller  skyddsskäl och som inte har någon grund för att försörjas i Sverige. Men vad som sist och slutligen gäller är som sagt en aning oklart.

Nu rullar detta på. Om 52 dagar vet vi hur många som beviljades 13 månaders uppehållstillstånd för gymnasiestudier, och hur många som inte beviljades detta. Och om 13 + 6 månader börjar en ny cirkus när de personer som fick 13-månaderstillstånd inte längre får stanna i Sverige, om de inte inom sex månader efter de 13 månaderna har skaffat sig ett arbete – inte ett subventionerat sådant, utan ett riktigt arbete – som de kan försörja sig på samt klara sitt eget boende på. Utan ett sådant jobb avslås deras ansökningar om att få fortsätta att uppehålla sig här.

Om någon med faktakunskaper har något att tillföra eller menar att något i ovan referat är oklart eller inte stämmer så hör gärna av dig men då med tydlig information och hänvisning till lagtext och/eller andra styrkta uppgifter.

Till slut. Här är en del av de frågor som kom in under Migrationsverkets live-sändning. Man kan konstatera att det nog inte är så lätt att vara migga och hantera den här typen av frågor… Klicka på textrutorna för att läsa frågorna och kommentarerna i större format.

 

 

 

 

 

 

 

 

© denna sajt. Vid ev. citat, vänligen länka till detta inlägg.