Migrationsverket har svarat tydligt och exakt på mina frågor om hur det ser ut statistiskt vad gäller Nya Gymnasielagen, NGL. Kanske är det fler som är intresserade av dessa siffror, därför presenterar jag dem här. Alltså mina frågor och Migrationsverkets svar.

Statistik över NGL från det att den trädde i kraft till idag, den 12 september 2019

Fråga: Hur många personer ansökte om tillfälligt tillstånd för gymnasie- och andra godkända studier?
Svar: 11.803

Fråga: Hur många var män, hur många var kvinnor?
Svar: Kvinnor: 437, Män: 11366

Fråga: Hur många beviljades tillfälligt tillstånd enligt NGL?
Svar: 7.359

Fråga: Hur många var män, hur många var kvinnor?
Svar: Kvinnor: 117  Män: 7242

Fråga: Hur många av de sökande bodde/bor kvar på Migrationsverkets boenden?
Svar: 466 bor i ABO, Migrationsverkets anläggningsboenden. (Den tidigare angivna siffran 1.173 ändrad efter förtydligande från Migrationsverket till 466.)

Fråga: Hur många fick avslag på sina ansökningar enligt NGL?
Svar: 3.088

Fråga: Hur många var män, hur många var kvinnor?
Svar: Kvinnor: 245 Män: 2.843

Fråga: Hur många har hittills ansökt om förlängning av uppehållstillståndet för studier enligt NGL?
Svar: 457

Fråga: Hur många är män, hur många är kvinnor?
Svar: Kvinnor: 5 Män: 452

© denna sajt. Vid citat, vänligen länka till originalinlägget.
Om du som läser detta och annat på denna sajt uppskattar det du läser
får du gärna lämna ett bidrag, stort eller smått. Tack!